Skip to content

To Planet solar στην Ελλάδα

Νοέμβριος 5, 2014

Arch2O-Planet-Solar-Boat8Το φετινό καλοκαίρι και συγκεκριμένα τον μήνα Αύγουστο το καταμαράν MS Turanor planet solar, το μεγαλύτερο ηλιακό σκάφος στον κόσμο, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο ταξίδι κατέληξε στην Ελλάδα στην περιοχή του Αργολικού Κόλπου όπου πραγματοποίησε έρευνα για το πρώτο χωριό της Ευρώπης το οποίο κατοικήθηκε για πρώτη φορά πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια!
Εφοδιασμένο με 29.124 φωτοβολταϊκές κυψέλες έκανε μια ολιγοήμερη στάση στη Μαρίνα Ζέας του Πειραιά προτού ξεκινήσει για μια συναρπαστική αναζήτηση της ελληνικής προϊστορίας στον βυθό της Αργολίδας. Η ελληνοελβετική επιστημονική αποστολή TerraSubmersa με επικεφαλή τον ερευνητή του τμήματος Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Γενεύης κ. Ζουλιάν Μπεκ ταξίδεψε από τις 11 ως τις 22 Αυγούστου στον όρμο της Κοιλάδας, στον Κόλπο του Ναυπλίου και κατάφερε από τις πρώτες κιόλας ημέρες να ανακαλύψει πολύ σημαντικά ευρήματα τα οποία μαρτυρούν την ύπαρξη ζωής στην περιοχή από πολύ παλιά. Για πρώτη φορά έγιναν υποθαλάσσιες προιστορικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του σπηλαίου Φράγχθι όπου είχε κατοικηθεί για 35.000 χρόνια από την Παλαιολιθική ως τις Νεολιθικές Περιόδους, χρονικό διάστημα που χαρακτηρίζεται μοναδικό σε όλη την Ευρώπη.
Το MS Tûranor PlanetSolar αποτελεί το μεγαλύτερο καταμαράν παγκοσμίως που κινείται αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια χάρη στα 512 τ.μ. ηλιακών πάνελ που καταλαμβάνουν το κατάστρωμά του. Αυτά τροφοδοτούν τη μεγαλύτερη ως σήμερα κινητή μπαταρία για μη στρατιωτική χρήση στον κόσμο, η οποία αποτελείται από έξι συστοιχίες μπαταριών ιόντων λιθίου. Έχει συνολικό μήκος 35 μέτρων και μέγιστο πλάτος 23 μέτρων. Για τη ναυπήγησή του, που διήρκεσε 14 μήνες, απαιτήθηκαν 64.000 ώρες εργασίας, ενώ δαπανήθηκαν 12 εκατ. ευρώ. Παρθενική του αποστολή ήταν να ολοκληρώσει τον πρώτο περίπλου της Γης μόνο με την ενέργεια του ήλιου, αποστολή που ολοκληρώθηκε στις 4 Μαΐου 2012, ύστερα από 584 ημέρες και περισσότερα από 60.000 χιλιόμετρα πλεύσης. Στις 8 Απριλίου 2013, το εντυπωσιακό σκάφος ξεκίνησε τη δεύτερη φάση της ζωής του, καθώς μετατράπηκε σε μια υπερσύγχρονη επιστημονική πλατφόρμα. Η δεύτερη επιστημονική αποστολή στην οποία συμμετείχε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, ήταν αυτή που διεξήχθει στην Ελλάδα. «Ο ρόλος του σκάφους στην αποστολή μας είναι διττός» εξήγησε ο κ. Μπομέρ. «Πρώτος στόχος η επικοινωνία του εγχειρήματός μας με όχημα αυτό το σύμβολο της υψηλής τεχνολογίας που εντυπωσιάζει το κοινό και δεύτερος φυσικά η διεξαγωγή γεωφυσικών μετρήσεων, που θα συμβάλουν στην χαρτογράφηση των πρώην παράκτιων περιοχών, που σήμερα βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας καλυμμένες από ύλη». Το καταμαράν είναι εφοδιασμένο με τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής όπως βυθόμετρο multi-beam, sidescan σόναρ, GPS κλπ.
Την 8η Αυγούστου σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε μέσα στο Planet solar, το οποίο εκείνη την ημέρα βρισκόταν στο Ναύπλιο, ο επικεφαλής της αποστολής, ο καθηγητής Ζουλιάν Μπεκ, υποδέχτηκε μαζί με τους συναδέλφους του ανάμεσα σε άλλους την πρώτη κυρία της Ελλάδας Γεωργία Σαμαρά, τον αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου Τάσο Χεβειδόπουλο, τον Βασίλη Σιδέρη εκπρόσωπο της Περιφέρειας στην Αργολίδα, τον Υπουργό Περιβάλλοντος , Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη, τον Δήμαρχο Ναυπλίου Δημήτρη Κωστούρο και την Πανεπιστημιακό και συνάδελφο του Ζουλιάν Μπεκ αλλά και εκπρόσωπο της νέας Δημοτικής Αρχής Ερμιονίδας Μαρίλη Μέξη . Μετά από μία εντυπωσιακή ξενάγηση στο χώρο όπου αναλυτικά ενημερώθηκαν όλοι για το πώς θα γίνουν όλες οι αρχαιολογικές έρευνες, ακολούθησαν οι ευχαριστίες των επισήμων προς τους αρχαιολόγους αλλά και κάποιες ερωτήσεις όπου διευκρινίστηκαν όλες οι απορίες σχετικά με τον θησαυρό που κρύβεται στην περιοχή.
Όλος ο Ελλαδικός χώρος ο οποίος συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα , την Κύπρο αλλά και ένα μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Ιταλίας είναι γνωστό πως γίνεται πόλος έλξης αρχαιολόγων και επιστημόνων. Το Planet Solar είχε σαν αποστολή να φέρει στην επιφάνεια αρχαιολογικούς θησαυρούς αλλά κυριότερα να φέρει στο φως σημαντικά στοιχεία όπου θα διαφωτίσουν την παγκόσμια ιστορία! Σε αυτό το ταξίδι τα ευρήματα ήταν σημαντικά. Στο επόμενο ίσως είναι ακόμα πιο ανατρεπτικά για την παγκόσμια ιστορία!

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Πράσινη Ασπίδα» (Κυπρος) στο τεύχος Οκτωβρίου 2014

PLANET SOLAR IN GREECE

This summer, particularly in August catamaran MS Turanor planet solar, the largest solar boat in the world, by making a long journey came to Greece in the area of ​​Argolis Gulf where an investigation into the first village in Europe which was first inhabited before many thousands of years!
Equipped with 29,124 photovoltaic cells made ​​a few days stop in Marina Zea, Piraeus before embarking on an exciting quest of Greek prehistory to the bottom of the Argolis. The HELLENIC TerraSubmersa scientific expedition led by a researcher of the department of Classical Archaeology at the University of Geneva Mr. Julien Beck traveled from 11 to 22 August in Kilada village Cove, Bay of Nafplion and managed the first few days to discover the very important findings which indicate the existence of life in the region since ancient times. For the first time were underwater prehistoric research in the area of ​​Franchthi cave where he had lived for 35,000 years from the Paleolithic to the Neolithic period, a period characterized unique throughout Europe.
The MS Tûranor PlanetSolar is the world’s largest catamaran powered exclusively by solar energy thanks to 512 sq.m. solar panels occupy the deck. They feed the largest to date mobile battery for civilian use in the world, which consists of six lithium-ion battery packs. It has a total length of 35 meters and a maximum width of 23 meters. For the construction, which lasted 14 months, required 64,000 hours of work, and spent 12 mil. Euro. Virginal mission was to complete the first circumnavigation of the Earth only by the sun’s energy, mission completed on May 4, 2012, after 584 days and more than 60,000 km cruising. On April 8, 2013, the impressive vessel began the second phase of his life, and turned into a sophisticated scientific platform. The second scientific expedition in which he participated, in collaboration with the University of Geneva, was that which took place in Greece. «The role of the board in our mission is twofold,» he explained. Bomer. «The first objective communication of our project vehicle this symbol of high technology that impresses the audience and of course the second conducting geophysical measurements, which will contribute to mapping the former coastal areas, which are currently below the sea surface covered by material ‘. The catamaran is equipped with cutting-edge technological equipment such as sonar multi-beam, sidescan sonar, GPS, etc.
On August 8 at an event held in the Planet solar, which that day was in Nafplio, the head of the mission, Professor Julien Beck greeted with colleagues among others the First Lady of Greece Georgia Samara, on behalf of the mayor of the area of Peloponnese Tasos Cheveidopoulos, Vasilis Sideris as the representative of Argolida Region, the Minister of Environment, Energy and Climate Change Yiannis Maniatis, the Mayor of Nafplio Dimitris Kostouros and the colleague of Julien Beck and representative of the new Municipal of Hermionida Marili Mexi. After an impressive tour of the place where we all were informed in detail about how to make all excavations, followed by the official thanks to archaeologists but also some questions which clarified all questions about the treasure hidden in the area.
All Helladic area which includes Greece, Cyprus and a large part of south Italy is known is that attracts archaeologists and scientists. The Planet Solar mission was to uncover archeological treasures but mainly to bring to light important information which will shed light on the history of the world! On this trip, the findings were significant. The next might be even more subversive world history!

published in the newspaper «Green Shield» (Cyprus) in the October issue 2014

σελ 26 – page 26 http://www.prasini-aspida.org/images/Prasini_Aspida/Aggelies/prasini_aspida_oktwvrios.pdf

πλανετ

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: