Skip to content

Η ανακάλυψη της Αμερικής πριν τον Κολόμβο

Φεβρουαρίου 28, 2013

araucansΗ Αμερική ή αλλιώς ο «Νέος Κόσμος», απασχόλησε πολλούς συγγραφείς αλλά και λάτρεις της περιπέτειας, ιδίως μετά τις δημοσιεύσεις που «φέρουν» τον Κολόμβο να καταφτάνει στην Αμερική…… τελευταίος! Τα στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια έρχονται να τεκμηριώσουν πως ολόκληρος ο πλανήτης, από αρχαιοτάτων χρόνων ταξιδεύεται είτε από στεριά είτε από θάλασσα.

Ο Βρετανός Γκάβιν Μένζις, δημοσίευσε μία θεωρία όπου αποδυκνείει πως οι Μινωίτες έφτασαν στην Αμερική 3.700 χρόνια πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Η θεωρία στο πρώτο του βιβλίο «1421 : η χρονιά που η Κίνα ανακάλυψε την Αμερική» έρχεται να αντικατασταθεί από τους Μινωίτες θαλασσοπόρους. «Μπορούμε να κάνουμε ακριβείς εκτιμήσεις όσον αφορά το μήκος, το πλάτος και το βύθισμα των σκαφών και ως εκ τούτου να υπολογίσουμε την ικανότητα τους» εξηγεί στην «wall street journal» ο συγγραφέας. Βασιζόμενος στα σκάφη που μπορούσαν με άνεση να πλεύσουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αλλά και σε αποδείξεις με το DNA των Μινωιτών που, όπως ισχυρίζεται, έχει βρεθεί εκεί μας πείθει πολύ εύκολα. Μια άλλη απόδειξη είναι η μεταφορά ενδημικών φυτών της Αμερικής σε άλλους πολιτισμούςόπως τα ίχνη νικοτίνης που βρέθηκαν στην Αίγυπτο. Άραγε η θεωρία του Μένζις είναι και η μοναδική; Όχι.

Μια πραγματική δυνατή μελέτη που έρχεται να ταράξει τα νερά, έρχεται από τον Λόνκο Κιλαπάν με το επιστημονικό βιβλίο του «η Ελληνική καταγωγή των Αραουκανών της Χιλής» που μέσα από πολλά τεκμηριωμένα στοιχεία μας αποδυκνείει πως οι Αραουκανοί (φυλή της Χιλής) είναι απόγονοι των αρχαίων Σπαρτιατών. Μέσα από μία ξιόλογη μελέτη για την γλώσσα, την κατανομή του σώματός τους, τα όπλα, τη θρησκεία και τις συνήθειες τους μας βρίσκει σύμφωνους πως οι Αρχαίοι Έλληνες δεν θα μπορούσαν να είχαν βρει τα πάντα αλλά όχι τον Νέο Κόσμο. Τα ταξίδια τους μέσω του ωκεανού αλλά και της ξηράς ήταν συχνά και αν πάρουμε ως πηγή τον Όμηρο ο Άδης βρισκόταν (όπως πιστεύουν πολλοί) στην …. Αμερική. Επί 300 χρόνια οι Αραουκανοί πιστοί στην Σπαρτιάτικη καταγωγή τους αντιστάθηκαν στους Ισπανούς, οι οποίοι (Ισπανοί) δεν κατάφεραν ποτέ να τους κατακτήσουν , όπως έκαναν με άλλους ιθαγενείς. Η Αραουκανική Γλώσσα διαθέτει τόσο πλούσιο λεξιλόγιο που υπερβαίνει πολλές από τις λεγόμενες Σύγχρονες Γλώσσες. Βασιζόμενος σε μια αρχική εκτίμηση και τονίζοντας το γεγονός ότι η Αραουκανική δεν ήταν γραπτή γλώσσα, ο Λόνκο Κιλαπάν βεβαιώνει ότι ένα 20% τουλάχιστον του λεξιλογίου που διατηρείται ακόμα και σήμερα εν χρήσει είναι ελληνικά. Ορισμένες λέξεις διατηρούνται αυτούσιες και άλλες έχουν παραφθαρεί με την πάροδο τόσων χρόνων και πολλές ακολουθώντας τον γραμματικό κανόνα της συναίρεσης, ο οποίος υπάρχει και στις δύο γλώσσες έχουν συντμηθεί και δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμες. Όταν αναφέρονται στη γη ως τόπο, χώμα, χρησιμοποιούν την λέξη μάπου (mapu), όταν όμως αναφέρονται στην Γη αυτή καθαυτή, ως γήινη σφαίρα, ως θηλυκή ζώσα οντότητα, χρησιμοποιούν λέξη Γούε (Gue) δηλαδή Γαία.

Η Αμερικη πήρε το όνομα της από τον πλούσιο Ρίτσαρντ Αμέρικ που χρηματοδότησε το ταξίδι του Τζόν Κάμποτ για να κάνει το 1497 την ανακάλυψη! Όλα αυτά δύο χρόνια πριν πάει ο Βεσπούτσι να την βρει και γιαυτό έλεγαν να ονομάσουν την Αμερική «Βεσπούτσια» αλλά επικράτησε ο πρώτος χρηματοδότης Αμέρικ που το είχε θέση ως όρο για να χρηματοδοτήσει την προσπάθεια. Κάποιοι την ονομάζουν «Νέα Ατλαντίδα» καθώς έχει πολλά κοινά σημεία με την χαμένη αρχαία ήπειρο η οποία βρίσκεται στα βάθη του Ατλαντικού ωκεανού. Το μόνο σίγουρο όμως είναι πως η Αμερική ως ήπειρος αποκλείεται να μην είχε ανακαλυφθεί στην αρχαιότητα εφόσον ήδη τότε τα μαθηματικά, η αστρονομία και οι φυσικές επιστήμες ήταν στο ζενίθ τους. Μην ξεχνάμε πως αν είχαμε το υπόλοιπο 97% της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (το οποίο δεν έχουμε) θα ξέραμε πολλά παραπάνω που θα αναιρούσαν όσα τώρα έχουμε ως δεδομένα!!

Πηγές : «Η Ελληνική καταγωγή των Αραουκανών της Χιλής» – Λόνκο Κιλαπάν

«Ταξίδι στη Μυθολογική κόλαση» – Ενρίκο Μάτιβιτς

Εφημερίδα «Θέμα» 17/2/2010

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Αργολική Ανάπτυξη» (Ελλάδα) στις 28/2/2013 Αρ. Φ. 648

THE DISCOVERY OF AMERICA BEFORE COLOMBUS

America or else the «New World» occupied many writers and adventurers, especially after the publications ‘flying’ to Columbus arrives in America …… last! The data come to the surface come to substantiate that the entire planet, from the earliest years traveling either by land or by sea.

The Briton Gavin Menzis, published a theory which unveiled that the Minoans arrived in America 3,700 years before Christopher Columbus. The theory in his first book «1421: The year China discovered America» ​​comes to be replaced by the Minoans explorers. «We can make accurate estimates of the length, width and draft of vessels and hence to estimate their ability,» explains the «wall street journal» the author. Based vessels could comfortably sail across the Atlantic but also in evidence in the DNA of the Minoans, as it claims, there has been convincing us very easily. Another proof is the transfer of endemic plants of America civilazations as other traces of nicotine found in Egypt. Does the theory of Menzis is unique? No.

Can a real study comes to rock the boat, comes from Luke Kilapan the scientific book «The Greek origin of the Chilean Araucans» which documented through many of our items unveiled how Araucans (tribe of Chile) are descendants of the ancient Spartans. Through a study their language, sharing their body, arms, religion and habits that we support the Ancient Greeks could not have found everything but not the New World. Their travels through the ocean and the land was often as if we source Homer Hades was (as many believe) on …. America. For 300 years the Araucans faithful to Spartan origin resisted the Spaniards, who (Spanish) never managed to conquer them, as they did with other natives. The Araoukaniki Language has such a rich vocabulary than many of the so-called Modern Languages. Based on an initial assessment and highlighting the fact that Araoukaniki not a written language, the Kilapan Luke declares that a least 20% of the vocabulary is still maintained and in use today are Greek. Certain words are kept intact and others have changed over so many years and many follow the grammar rule syneresis, which exists in both languages ​​have been shortened and are not easily identifiable. When referring to earth as location, soil, using the word Mapou (mapu), but when we refer to the Earth itself, as Earth’s sphere, as a female living entity, use word Wei (Gue) that is Gaia.

America got its name from the rich Richard America financed the voyage of John Cabot to make the discovery in 1497! All these two years before going to the Vespucci find and therefore told to name America «Vespucci» but won the first American financier had average position to fund the effort. Some call it «New Atlantis» as it has many points in common with the ancient lost continent that lies in the depths of the Atlantic Ocean. The only thing for sure though is that America as a continent ruled not to have been discovered in ancient times already since then mathematics, astronomy and science was at its zenith. Do not forget that if we had the remaining 97% of Ancient Greek Literature (which we have) we would know a lot more that contradicted what we now take for granted!

Sources: «The Greek origin of Araucans Chile» – Luke Kilapan

«Journey to the Mythological hell» – Enrico Mativits

Journal ‘Subject’ 17/2/2010

published in the newspaper «Argoliki Development» (Greece) on 28/2/2013 No. 648 F.

Argoliki Anaptixi (4)-30

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: