Skip to content

7 δισεκατομμύρια ο πληθυσμός της γης

Δεκέμβριος 15, 2011

«Ένα παιδί που θα γεννηθεί πιθανότατα στην Ινδία θα περάσει κι αυτό το νέο όριο για την ανθρωπότητα» γράφει πριν ένα μήνα η εφημερίδα «Τα νέα» και εννοεί ότι ο πληθυσμός της γης πλέον έχει «περάσει» τα επτά δισεκατομμύρια!!! Οι «συγκάτοικοι» μας στον πλανήτη Γη αυξάνονται με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου τις τελευταίες δεκαετίες και αυτό, για κάποιους, είναι αρκετά ανησυχητικό. Το ερώτημα όμως που απασχολεί όλους εμάς είναι το εξής : μας χωράει ο πλανήτης;

Κατά την εποχή των παγετώνων, πριν από περίπου 20.000 χρόνια, ο Homo Sapiens αποτελούσε επαπειλούμενο είδος κάτι που στις μέρες μας φαίνεται αδιανόητο εφόσον αυξανόμαστε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Μόλις 1 δις ήμασταν το έτος 1804 και πέρασαν από τότε 123 χρόνια για να μετρήσουμε το επόμενο δις και εν έτη 1927 να αριθμούμε 2 δις στον πλανήτη Γη. Έκτοτε ο πληθυσμός του πλανήτη μας αυξάνεται γρηγορότερα και φτάνουμε το 2011 να μετράμε 7 δις κατοίκους. «Ο εγκέφαλος μας μας έδωσε ένα προτέρημα, το οποίο μας επέτρεψε να δούμε παραπέρα» εξηγεί ο Δρ. Κρις Στρίνγκερ. Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τις πρωτόγονες τεχνικές με σκοπό να επιβιώσει, να βρει τροφή, στέγη και ρουχισμό. Στη συνέχεια με τις εφευρέσεις του εξημέρωσε τα ζώα, οργανώθηκε σε πόλεις και κατάφερε να πολλαπλασιαστεί! Δυστυχώς όμως η απληστία του ανθρώπου και το «διαζύγιο» του από τη φύση (είμαστε μέρος της φύσης όσο και να θέλουμε να το ξεχάσουμε) τον έφερε αντιμέτωπο με δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες απειλούν ακόμη και τον ίδιο με εξαφάνιση! Το ευφυέστατο δημιούργημα του Θεού είναι το μοναδικό που έχει την ικανότητα να καταστρέψει όχι μόνο το είδος του αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη!!!

Οι «Κατευθυντήριοι Λίθοι της Γεωργίας» στις Η.Π.Α. είναι ένα τεράστιο κατασκεύασμα από γρανίτη, το οποίο έχει γραμμένη πάνω του (μαζί με άλλες) την εξής εντολή :  Διατηρήστε την ανθρωπότητα κάτω από 500.000.000, σε συνεχή ισορροπία με τη φύση. Η δημιουργία του επιβλητικού αυτού κατασκευάσματος καλύπτεται από αρκετό μυστήριο. Κατασκευάστηκε στις 22 Μαρτίου 1980, όπως αναφέρει η επεξηγηματική πλάκα, δίπλα απ’ αυτό. Το μήνυμα το οποία είναι χαραγμένο στους «Κατευθυντήριους Λίθους της Γεωργίας» , σε οκτώ διαφορετικές γλώσσες, σχετίζεται με τέσσερις σημαντικούς τομείς: Τη διακυβέρνηση και την εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας κυβέρνησης. Τον πληθυσμό και τον έλεγχο της αναπαραγωγής. Το περιβάλλον και τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Την πνευματικότητα. Με άλλα λόγια κάποιοι εφαρμόζουν ρητά το σχέδιο μιας παγκόσμιας κυβέρνησης αλλά με μειωμένο πληθυσμό! Και αν αναλογιστούμε γιατί υπάρχουν χώρες που υποσιτίζονται ενώ μπορούν να τραφούν από τις ανεπτυγμένες χώρες, γιατί δεν δίνονται στην αγορά τα φάρμακα των θανατηφόρων αρρωστιών κτλ, τότε μπορούμε να κατανοήσουμε ότι όντως αυτό το σχέδιο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή εδώ και πολλά χρόνια.

Αν ανατρέξουμε στην Ελληνική ιστορία και μυθολογία θα «βρούμε» τρεις παρόμοιους μεταξύ τους κατακλυσμούς : του Δαρδάνου, του Ωγύγου και του Δευκαλίωνα. Άλλοι «μετρούν» μόνο έναν κατακλυσμό, αυτόν του Νώε. Αν μελετήσουμε όμως προσεκτικά θα δούμε πως η Γη σε όσα χρονικά διαστήματα «χρειάστηκε» απέκτησε την ισορροπία με τη φύση, καταστρέφοντας και ανακυκλώνοντας την ζωή στον πλανήτη. Με άλλα λόγια, «έβαλε φρένο» στον υπερπληθυσμό και άλλες φορές στο παρελθόν, όπου κρίθηκε αναγκαίο. Τι εμποδίζει, λοιπόν, άλλον έναν κατακλυσμό;;; (Μην ξεχνάμε και τα γεγονότα του 2012 που άλλοι τα υποστηρίζουν ως καταστροφές και άλλοι ως καινούργια αρχή).

Το αν ο άνθρωπος θα καταφέρει να αποτρέψει τον αφανισμό του εξαρτάται ως επί το πλείστον από την ιδιότητα στην οποία οφείλει την ύπαρξη του : στην ανθρώπινη ευφυΐα. «Είναι σημαντικό να επιβιώσουμε, διότι δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει άλλη νοήμων ζωή στο σύμπαν», υποστηρίζει στους Times η Χάρπερ. «Θα ήταν τεράστια ντροπή να αυτοκαταστραφούμε». Όποια «απόφαση» όμως και να πάρουμε, η φύση έχει τον τελευταίο λόγο!!!

Πηγές : εφημερίδα «Τα Νέα», Βικιπαίδεια.

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Αργολική Ανάπτυξη» στις 8/12/2011 Αρ. Φ. 593

 

7 BILLION PEOPLE – POPULATION ON EARTH

«A child born in India probably will pass this new limit for humanity,» wrote one month before the newspaper «The News» and understands that the world’s population now has «passed» the seven billion! The «roommates» on our planet Earth grow at rates exponentially in recent decades and that, for some, is quite alarming. The question that concerns all of us is this: do we fit on the planet?

During the ice age, before about 20,000 years,  Homo Sapiens was a threatened species which nowadays seems unthinkable because we grow very fast. Once we have 1 billion in the year 1804 and have passed since 123 years to count the next billion years and in 1927 to number 2 billion on the planet Earth. Since then the population of our planet is growing faster and reach in 2011 to count 7 billion inhabitants. «Our brain has given us an advantage, which allowed us to look further,» explains Dr.Chris Stringker. The man used the primitive techniques in order to survive, find food, shelter and clothing. Then with the inventions of domesticated animals, organized in cities and managed to multiply! Unfortunately the greed of man and the «divorce» from nature (we are part of nature and we want to forget it) brought him face to face with difficult situations that threaten even the same extinction! The brilliant creature of God is the only one that has the ability to destroy not only the species but also the entire planet!

The ‘master stones of Georgia «in the U.S. is a huge granite artifact, which is written on it (with others) the following command: Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature. The creation of this imposing constructs covered by some mystery. Build on March 22, 1980, as the explanatory plaque next to it. The message which is engraved in the ‘master stones of Georgia, «in eight different languages, related to four key areas: governance and establishing a world government. Population and control playback. The environment and the human relationship with nature. Spirituality. In other words, some explicitly implement a plan for a world government but with a reduced population! And if you think about why some countries are malnourished and can feed from developed countries because there are drugs on the market of fatal illness etc, then we can understand that this is indeed the project has been implemented for many years.

Looking back to Greek history and mythology would «find» each other three similar cataclysms:one of the Dardanus, one of Ogygia and one of Deucalion. Other «count» only one deluge, that of Noah. But if you look carefully you see that the earth in those times «had» acquired the balance of nature, destroying and recycling life on the planet. In other words, «put the brakes» on overcrowding and other occasions, where considered necessary. What hinders, then, another deluge??? (Do not forget the events of 2012 that others support them as disasters and others as a new beginning).

Whether the man will be able to prevent the extinction depends mostly on the capacity in which owes its existence: human intelligence. «It is important to survive because they do not know if there is other intelligent life in the universe,» says the Times is Harper. «It would be a huge shame to self-destruct.» Any «decision» but we take, nature has the last word!

Sources: newspaper «Ta Nea», Wikipedia.

published in the newspaper «Argolid Development» on 8/12/2011 No. 593 F.

DSCN2498.JPG

Advertisements
One Comment
 1. I knew from my customer and my sister that the Mediterranean diet and
  Chocolate diet worked so I figured lets try the banana diet
  one out and add a sensible lunch, dinner, and snack to it.
  The appliance is made even simpler to operate because of its indicator lights that
  tell you when it is ready to bake and when the waffles are ready
  to eat. Moreover, the water content in bananas is
  about 75%.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: