Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ – μυστικοί κώδικες του Ελληνικού αλφαβήτου

20 Σεπτεμβρίου, 2011

Η γλώσσα μας, ένας πολύτιμος και μοναδικός θησαυρός που έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας, έχει κάνει την εμφάνιση της χιλιάδες χρόνια πριν και είναι γνωστή σαν την μητέρα όλων των γλωσσών. Είναι γνωστό ότι η Ελληνική γλώσσα έχει τα περισσότερα λήμματα και ότι όλες οι άλλες γλώσσες στηρίζονται πάνω σε αυτήν και όχι μόνο. Το Ελληνικό αλφάβητο έχει και μια άλλη «ιδιαιτερότητα», είναι βασισμένο πάνω στους αριθμούς, δηλαδή η αντιστοιχία αριθμών και γραμμάτων είναι μονοσήμαντη που σημαίνει κάθε γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου αντιστοιχεί σε έναν και μοναδικό φυσικό αριθμό (Πυθαγόρειος Αριθμοσοφία). «Η ονοματοδοσία των όντων ουκ εστί τυχαία» όπως λέει και ο Πλάτων και έχει απόλυτο δίκιο αν δούμε πως πολλές λέξεις σχετικές μεταξύ τους έχουν το ίδιο άθροισμα.                  
                      Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, ένας από τους μέγιστους των Ελλήνων μέγας φιλόσοφος, φυσικός ερευνητής και μέγας εφευρέτης, απέδιδε στους αριθμούς μεταφυσικές ιδιότητες, λέγοντας ότι αυτοί, οι αριθμοί, διέπουν τις κινήσεις των αστέρων και ότι κατέχουν ορισμένη θέση στο Διάστημα. Ο Πυθαγόρας καθορίζει ότι οι βάσεις της σοφίας είναι τέσσερις: η αριθμητική, η μουσική, η γεωμετρία, η αστρονομία και τονίζει ότι ο 4 είναι ιερός αριθμός. Η Τετρακτύς, δηλαδή η τετράδα των αριθμών 1,2,3,4, περιέχονταν στον όρκο των Πυθαγορείων, σύμφωνα με τον οποίο: «ού μα τον αμετέραι γενεαί παραδόντα τετρακτύν, παγάν αέναου φύσεως ρίζωμα τ’ έχουσαν» (όχι δεν θα μαρτυρήσω τα μυστικά της σχολής μας, μα τον παραδώσαντα στη ψυχή μας την τετρακτύν, πηγήν αενάου φύσεως έχουσαν βαθειές ρίζες, εδώ εννοεί τον Πυθαγόρα). Αυτή η μεγάλη προσωπικότητα που διέπρεψε κυρίως στην γεωμετρία και την αστρονομία (συμπαντικοί νόμοι) αν και στις μέρες μας είναι ευρέως γνωστός για το περίφημο θεώρημα του (Πυθαγόρειο θεώρημα), αναφέρθηκε και στην Ελληνική γλώσσα αποδίδοντας της την ιδιαιτερότητα ότι είναι συμπαντική γλώσσα και βασισμένη στους αριθμούς. Η πυθαγόρειος σκέψη καταλήγει στην αντιστοιχία κάθε γράμματος της ελληνικής αλφαβήτου με έναν αριθμό. Οι Πυθαγόρειοι απάντησαν στο ερώτημα «τί το σοφόν?» . Μοναδική απάντηση «ο αριθμός» ενώ στο δεύτερο σκέλος «τι δεύτερον εις σοφίαν» (δηλαδή τι έρχεται δεύτερο μετά τον αριθμό σε σοφία) απάντησαν :»o τοις πράγμασιν τα ονόματα θέμενος» (δηλαδή εκείνος που έδωσε τις ονομασίες σε κάθε πράγμα).
                   «Πάντα κατ αριθμόν γίγνονται» υποστήριζε ο Πυθαγόρας ο Σάμιος και δεν ήταν ο μόνος, καθώς πολλοί αρχαίοι Έλληνες υποστήριξαν ότι οι αριθμοί είναι η αρχή των πάντων. Σύμφωνα με τον Φιλόλαο (Στοβαίου) η φύση των αριθμών είναι γνωμική, ηγεμονικά και διδασκαλική, δηλαδή διαλογιζόμενοι και μεταχειριζόμενοι τους αριθμούς ως σύμβολα δυνάμεθα να αποκτήσουμε συνείδηση εννοιών εκτός των ορίων του ανθρωπίνου επιστητού. Ο Πλωτίνος (Εννεάδες) θεωρεί, ότι εκ του πλήθους των αντικειμένων ο νους αντιλαμβάνεται την ποσότητα, την ποιότητα και την κατηγορία των αριθμών που παράγουν τις έννοιες και τις ιδέες. Ο Αριστοτέλης (Μετά τα Φυσικά) προβαίνει στην απόδειξη ότι οι ιδέες είναι αριθμοί : «οι δε μη εισίν αριθμοί αι ιδέαι ουδ’ όλως οιόν τε αυτάς είναι, εκ τίνων γαρ έσονται αρχών αι ιδέαι». Ο Πλάτων (Τίμαιος) αναφέρει, ότι ο αριθμός είναι το αίτιο της παγκόσμιας αρμονίας και της παραγωγής των πάντων. Ο Πλούταρχος μας πληροφορεί (Στοβαίος) ότι ο Πυθαγόρας ανέπτυξε μεγάλη σπουδή προς τους αριθμούς. Τις γεννήσεις των ζώων, τις περιόδους κινήσεως των αστέρων, επιπλέον και τους θεούς ανήγε σε αριθμούς. Ο Συριανός, διδάσκαλος του Πρόκλου και διάδοχος της Πλατωνικής Ακαδημίας (Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά), σχολιάζει ότι οι Πυθαγόρειοι ονόμαζαν τους αριθμούς ειδητικούς, ότι δηλαδή οι αριθμοί έχουν σημασία ενδεικτική του είδους, της ποιότητας και όχι μόνον της ποσότητας των όντων.
                  Τα γράμματα της Ελληνικής αλφαβήτου είναι 27 και όχι 24 καθώς σταδιακά τρία γράμματα έχουν καταργηθεί. Τα τρία σύμβολα είναι α) το στίγμα το οποίο ήταν ένα σύμπλεγμα του Σ και του Τ (το γνωστό μας στ δηλαδή – θα θυμάστε οι περισσότεροι πως παλιά λέγαμε πάω στην έκτη Δημοτικού δηλαδή στην ΣΤ), αλλιώς λέγεται και δίγαμα (Γ + Γ = 3+3 =6) το οποίο χρησιμοποιείτο από όλους τους Έλληνες και πρώτοι έπαψαν να το χρησιμοποιούν οι Ίωνες και οι εν Αττική κατοικούντες. Το χρησιμοποιούσαν σαν δίφθογγο στη θέση της Δασείας (Η) και προφερόταν σαν ου, υ, β, φ-ανάλογα την περιοχή. πχ ‘Ορώ – Fορώ. Β) το κόππα το οποίο βρισκόταν μεταξύ του π και του ρ και προφερόταν σαν «ελαφρύ» κάππα με την διαφορά ότι αυτό έμπαινε πριν το Ο και το Υ . πχ Κόπα έπαιρναν οι λέξεις Κόρινθος, κακός, κόρη κ.α. και γ) το σαμπί το οποίο ήταν σύμβολο της αρχαϊκής εποχής κυρίως εντοπισμένο στα Μικρασιατικά παράλια. Έμπαινε στη θέση των δυο Σ πχ. τεσσαράκοντα- τε»π»αράκοντα. Τα παραπάνω σύμβολα έχουν αφαιρεθεί περίπου το 300 π.Χ. και γι αυτό στην Νέα Ελληνική δεν αποδίδεται πάντα σωστά η αριθμοσοφία της αλφαβήτου. Η αντιστοιχία λοιπόν των 27 γραμμάτων στους αριθμούς καθώς και ο τρόπος που μετρούσαν στην Αρχαία Ελλάδα είναι η εξής : Α=1, Β=2, Γ=3, Δ=4, Ε=5, δίγγαμα ΣΤ=6, Ζ=7, Η=8, Θ=9, Ι=10, Κ=20, Λ=30, Μ=40, Ν=50, Ξ=60, Ο=70, Π=80, κόππα Q=90, Ρ=100, Σ=200, Τ=300, Υ=400, Φ=500, Χ=600, Ψ=700, Ω=800, σαμπί=900.
                    Ερχόμενοι στο σήμερα, οι αριθμοί αναλύονται πολύ προσεκτικά και έπειτα από μακρά έρευνα η σημασία τους γίνεται όλο και πιο γνωστή στο ευρύ κοινό διότι πολλοί ειδικοί αναλύουν τα σχετικά με τους αριθμούς καθώς και πως βασίζεται σε αυτούς η Ελληνική γλώσσα. Στους τομείς των Μαθηματικών, της Φυσικής και των άλλων επιστημών η σχέση των αριθμών με την Ελληνική γλώσσα, αποδεικνύει σοβαρά θεωρήματα μέσω της λεξαριθμικής θεωρίας και επιβεβαιώνει έτσι το γεγονός ότι η Ελληνική γλώσσα είναι η ανώτερη μαθηματική κατασκευή. Επίσης εκτός από τα πολλά παραδείγματα που αναλύονται για να γίνει πλήρως κατανοητή αυτή η έρευνα, δεν λείπει και η ανάλυση του κώδικα των Πυθαγορείων καθώς, όπως προαναφέρθηκε, ο σοφότατος πρόγονος μας είχε αναλύσει από τους πρώτους αυτήν την ιδιαιτερότητα των αριθμών και την σχέση τους με την Ελληνική αλφάβητο.
                   Δυστυχώς, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, από την κατάργηση των τριών γραμμάτων δεν μπορούμε στην Νέα Ελληνική να αποδώσουμε όλες τις λέξεις όπως πρέπει. Κάποια παραδείγματα όμως μας αποδεικνύουν αυτήν την τελειότητα της Ελληνικής γλώσσας. Αν κάνουμε το άθροισμα στους μονοψήφιους αριθμούς θα έχουμε σύνολο 45, στους διψήφιους 450 και στους τριψήφιους 4500 και τελικό σύνολο όλων των αριθμών 4995. Η λέξη «γράμμα» έχει σύνολο 185 και διαπιστώνουμε ότι 4995/185= 27. τυχαίο; Καθόλου αν αναλογιστούμε πως 4+9+9+5 μας βγάζει σύνολο και πάλι 27. Οι λέξεις «αριθμός», «μαθηματικά», «νόμος» και «ευθεία» βγάζουν το άθροισμα 430, λέξεις που είναι σχετικές μεταξύ τους!!! Γνωρίζουμε από την μυθολογία πως οι Ολύμπιοι θεοί έπιναν νέκταρ και έτρωγαν αμβροσία και έχουμε την λέξη «Ολύμπιος» που έχει άθροισμα 900 και διαπιστώνουμε «αμβροσία»=424 και «νέκταρ»=476 σύνολο 900!!!  Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να βγάλουμε και το άθροισμα ολόκληρων φράσεων σχετικών μεταξύ τους όπως « Tο μέγα Θηρίον» = 666 αλλά και πολλές άλλες φράσεις που βγάζουν σχετικά αθροίσματα παρόλο που λείπουν τα τρία γράμματα!!!
                  Τα παραδείγματα της αντιστοιχίας των αριθμών με τα γράμματα της Ελληνικής γλώσσας είναι πολλά όπως : μονάς (40+70+50+1+200=361 – 3+6+1=10 – 1), εν (5+50=55 – 5+5=10 – 1), άλφα (1+30+500+1=532 – 5+3+2=10 – 1), ενιαυτός (5+50+10+1+400+70+200=1036 – 1+3+6=10 – 1) και συνεχίζουμε με τους υπόλοιπους αριθμούς δυάς (4+400+1+200=605 – 6+5=11 – 1+1=2), τρεις (300+100+5+10+200=615 – 6+1+5=12 – 1+2=3) κτλ. , όμικρον (70+40+10+20+100+70+50= 360 όσες οι μοίρες του κύκλου). Α’ τετρακτύς: 4 (Δ), Β’ τετρακτύς: 10 (Α+Β+Γ+Δ = 1+2+3+4 = 10 = Ι)
10=1+0=1=ΕΝ (Μονάδα), Γ’ τετρακτύς: 36 (Β’ τετρακτύς + Ε + ς +Ζ + Η = 10+5+6+7+8 = 36), Α’ τετρακτύς + Β’ τετρακτύς + Γ’ τετρακτύς + Ε = 4+10+36+5 = 55 = 5+5 = 10 = 1+0 = ΕΝ. Όλες δηλαδή οι Ελληνικές λέξεις , κρύβουν την βαθύτερη σημασία τους και όλες είναι βασισμένες στους αριθμούς. Γι αυτό όταν λέμε αριθμοσοφία εννοούμε την σοφία που περικλείουν οι αριθμοί, δηλαδή κατά τον Πυθαγόρα οι λεξάριθμοι κτλ.
                  Είναι γνωστό πως τα μαθηματικά είναι η μόνη σταθερή επιστήμη (όλες οι άλλες μεταβάλλονται) και η άμεση σχέση των γραμμάτων του Ελληνικού αλφαβήτου με τους αριθμούς είναι αδιαμφισβήτητη. Δεν είναι τυχαίο αυτό που κάνουν στο εξωτερικό : να διδάσκουν την αρχαία ελληνική γλώσσα και να μην παύουν να λένε ότι έχει μαθηματική δομή και εμπεριέχει την μουσική αρμονία, όπως επίσης και ότι είναι η γλώσσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών- η μητέρα όλων των γλωσσών! (όλοι οι αστροφυσικοί παγκοσμίως ομιλούν την Αρχαία Ελληνική). Στην χώρα μας θα έπρεπε να την διδασκόμαστε σε αυτή της την μορφή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα βοηθούσε και στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών καθώς όλες είναι μεταγενέστερες. Μία καλή κίνηση εκτός του ότι ήδη η Αρχαία Ελληνική διδάσκεται στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι η επαναφορά του πολυτονικού συστήματος στην Νέα Ελληνική. Όμως αυτό είναι ένα ζήτημα που χωρά πολύ μεγάλη συζήτηση…

δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» τεύχος 47 – 17 Σεπτεμβρίου 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE MYSTIC CODE OF THE GREEK ALPHABET  (ΝΟΤΕ … ΤHE ARTICLE IS DIFFICULT TO BE TRANSLATED BECAUSE THE READER MUST HAVE THE BASIC KNOWLEDGE OF THE GREEK ALPHABET)

Our language, an invaluable treasure that we have inherited from our ancestors, has the appearance of thousands of years ago and is known as the mother of all languages. It is known that the Greek language has the most entries and that all other languages ​​based on it and not only. The Greek alphabet has another «specificity» is based on the numbers, ie the correlation of numbers and letters are unambiguous, which means each letter of the Greek alphabet corresponds to a single natural number (Pythagorean Arithmosofia). «The naming of beings is not at  random» as Plato says, and is absolutely fair to see how many words related to each other have the same sum.
                      Pythagoras of Samos, one of the greatest of the great Greek philosopher, natural scientist and great inventor, the numbers attributed metaphysical qualities, saying that they, numbers govern the movements of stars and that they hold a certain position in space. Pythagoras establishes the foundations of wisdom are four: the arithmetic, music, geometry, astronomy and stresses that the 4 is a sacred number. The Tetraktys, namely the four numbers 1,2,3,4, contained in the oath of the Pythagoreans, according to which: (will not to testify secrets of our faculty, but in the soul and its eternal nature of a source having deep roots here means Pythagoras). This great personality who excelled especially in geometry and astronomy (universal law), although nowadays it is widely known for his famous theorem (Pythagorean theorem), mentioned in Greek giving the distinction of being the universal language based on numbers. The Pythagorean thinking leads to match each letter of the Greek alphabet with a number. The Pythagoreans answered the question «what the wise;» . Only answer «number» in the second part of «what second in wisdom» (ie what comes second after the number of wisdom) replied: » names interned» (ie he who gave names to every thing).
                   «Always in number » advocated by Pythagoras of Samos, and was not alone, as many ancient Greeks claimed that the numbers are the beginning of everything. According to Philolaos (Stovaiou) the nature of the numbers is thought, hegemonic and teaching, that meditating treater and numbers as symbols we may become conscious concepts outside of the human absolute knowledge. Plotinus (nine) think that by the number of objects the mind perceives the quantity, quality and type of numbers they produce concepts and ideas. Aristotle (after the course) made the proof that ideas are numbers, Plato (Timaeus) reported that the number is the cause of world harmony and the production of everything. Plutarch informs us (Stobaeus) that Pythagoras developed a large study of the figures. The births of animals, periods of motion of stars in addition to the gods anige numbers. The Syrians, teacher of Proclus and heir of the Platonic Academy (Aristotle, after the course), says that the Pythagoreans called eiditikous numbers, that numbers are important indicator of the kind, quality, and not only the quantity of beings.
                  The letters of the Greek alphabet is 27 and not 24 and out three letters have been removed. The three symbols are: a) the position which was a cluster of S and T (f the familiar words – you will remember most of that old saying go to sixth grade ie F), otherwise called digama (C + C = 3 +3 = 6) which was used by all Greeks, and first stopped to use the Ionians and the inhabitants of Attica. It was used as a diphthong in the position of the CSCE (H) and pronounced like th, u, b, f, depending on the region. eg ‘I see – Foro. B) the qoppa which lies between p and r and pronounced as «light» kappa with the difference that was entered before the O and Y. eg Copa took the words Corinth, bad daughter, etc. and c) the clogs which was a symbol of the archaic period mainly localized to Asia Minor. Entered in place of the two S eg forty-te «p» peas. These symbols have been removed around 300 BC and therefore in Modern Greek not always correctly arithmosofia the alphabet. The match then the 27 letters of the numbers and how to count in Ancient Greece are as follows: A = 1, B = 2, ……………………… Saba = 900.
                    Coming in today, the numbers are broken down very carefully and after a long search their importance is becoming more known to the public because many experts analyze on the numbers and how those based on the Greek language. In the fields of mathematics, physics and other sciences the ratio of numbers with the Greek language, prove theorems by serious lexarithmikis theory and thus confirms the fact that the Greek language is the superior mathematical construction. Also apart from the many examples are analyzed to fully understand this research, it lacks the analysis of the code of the Pythagoreans and, as mentioned above, the more wise our ancestors were first analyzed by this peculiarity of numbers and their relation the Greek alphabet.
                   Unfortunately, as mentioned previously, the removal of three letters can not in Modern Greek to attribute all the words properly. Some examples, however, we show that the perfection of the Greek language. If we sum the single-digit numbers will have a total of 45, in double digits 450 and three-digit in 4500 and a final total of all the numbers 4995. The word «letter» has a total of 185 and find that 4995/185 = 27. coincidence? Not when you consider that 4 9 9 5 brings us all back 27. The words «number», «mathematics», «law» and «straight» take out the sum of 430, words that are related to each other! We know from the myth that the Olympian gods drank nectar and ate ambrosia and have the word ‘Olympian’ which is the sum 900 and see «ambrosia» = 424 and «nectar» = 476 total 900! In the same way we can jump and the sum of whole phrases related to each other as «The Great Beast ‘= 666 and many other phrases they put on totals despite missing three letters! (THE EXAMPLES ARE REFERRED TO THE GREEK LANGUAGE AND NOT IN ENGLISH)
                  Examples of the correlation of numbers with the letters of the Greek language is a lot like: single (40 70 50 1 200 = 361-3 6 1 = 10 – 1), in (5 +50 = 55-5 5 = 10 – 1), alpha (a = 1 30 500 532-5 3 2 = 10 – 1), eniaftos (5 1 50 10 70 400 200 = 1036 to 1 3 6 = 10 – 1) and continue with the remaining numbers dyas (4 400 1 200 = 605-6 5 = 11-1 +1 = 2), three (300 100 5 10 + 200 = 615-6 1 5 = 12-1 2 = 3), etc., oh (70 +40 +10 +20 +100 +70 +50 = 360 degrees are those of the cycle). A Tetraktys: 4 (D), B Tetraktys: 10 (A + B + C + D = 1 +2 +3 +4 = 10 = I)
10 = 1 +0 = 1 = IN (Unit) C Tetraktys: 36 (B Tetraktys + R + G + As + H = 10 +5 +6 +7 +8 = 36), A Tetraktys + B Tetraktys + C + E Tetraktys = 4 +10 +36 +5 = 55 = 5 +5 = 10 = 1 +0 = EN. All that the Greek words, hide the deeper significance and all are based on numbers. So when we say we mean arithmosofia wisdom surrounding the numbers, ie the Pythagoras lexarithmoi etc.
                  It is known that mathematics is the only stable science (all others vary) and the direct relationship between the letters of the Greek alphabet with the numbers are indisputable. It is no coincidence that they do abroad: to teach ancient Greek language and not cease to say it has mathematical structure and involves the musical harmony, as well as being the language of computers, the mother of all languages! (All astrophysicists worldwide speak Ancient Greek). In our country ought to learn this in the form of primary education, would help in learning foreign languages ​​and are all later. One good move except that already ancient Greek is taught in secondary education, is to restore the polytonic system in Modern Greek. But this is an issue that holds great debate …

published in the magazine «PHENOMENA» Issue 47 – September 17 2011

 

6 Σχόλια
 1. Alepou permalink

  Γιατί αφαιρέθηκαν τα 3 γράμματα; Και γιατί ζητάνε, να αφαιρέσουν κι άλλα; Η Ελληνική γλώσσα είναι Τέλεια και η Τελειότητα αυτή τους ενοχλεί. Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο, ούτε στην γλώσσα, ούτε στα κείμενα. Η σπουδή της μόνο όφελος μπορεί να δώσει. Παρακαλώ, μελετάτε προσεκτικά (σε βάθος) την πολύτιμη κληρονομιά μας και μην επιτρέψετε κι άλλες αλλοιώσεις! Έχει ήδη υποστεί σοβαρά πλήγματα!

 2. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth
  enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made
  good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 3. enimerwsi permalink

  thanks for your comments….. I m very glad that people all over the world can read such an important article… 🙂

 4. nikos permalink

  καλησπερα το γραμμα δ τι συμβολιζει γτ στο φοινικικο αλφαβητο συμβολιζει την πορτα

 5. nikos permalink

  καλησπερα το γραμμα δ τι συμβολιζει γτ στο φοινικικο αλφαβητο συμβολιζει την πορτα

Trackbacks & Pingbacks

 1. Ανώνυμος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: