Μετάβαση στο περιεχόμενο

η σημαντικότητα του μαθήματος της ιστορίας

Νοέμβριος 18, 2010

Το τελευταίο διάστημα ακούσαμε πολλά από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το μάθημα της Ιστορίας, ακούσαμε προτάσεις για να καταργηθεί από βασικό μάθημα και να γίνει μάθημα επιλογής καθώς επίσης και κάποιες παραιτήσεις. Όπως όμως και να χει η σημερινή κατάσταση, το τοπίο δεν είναι ξεκαθαρισμένο και αυτό το λέω γιατί όταν αρχίζει μία «αναστάτωση» τέτοιου είδους συνήθως δεν βγαίνει σε καλό. Θα θυμάστε οι παλαιότεροι το κλίμα που είχε δημιουργηθεί και καλλιεργηθεί για το πολυτονικό σύστημα. Τελικά οι αλλαγές έγιναν και η γλώσσα μας «φτώχυνε» κατά ένα μεγάλο μέρος!

Η πρώτη απάντηση όταν ρωτάμε έναν μαθητή ανεξαρτήτου τάξης για την διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας που παίρνουμε είναι η εξής : «που μας χρησιμεύει αυτό το μάθημα; Εφόσον ότι έγινε απλά έγινε στο παρελθόν». Αυτό συμβαίνει επειδή η πλειοψηφία (προσέξτε γράφω πλειοψηφία, δεν είναι όλοι) των δασκάλων και των καθηγητών δεν είναι εκπαιδευτικοί αλλά δημόσιοι υπάλληλοι που απλά περιμένουν να τελειώσουν το «καθήκον» τους και να πάνε σπίτια τους. Δεν αναλύουν δηλαδή τους λόγους σημαντικότητας του συγκεκριμένου μαθήματος, ένα μάθημα που ήδη διδάσκεται με πολλές αλλαγές, πολλές παραλήψεις και σε πολλά σημεία να είναι εντελώς αναληθές – να μην έχει δηλαδή καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Τι μπορούμε να απαντήσουμε λοιπόν στους μαθητές στις άνω ερωτήσεις :

Α) Όποιος δεν έχει παρελθόν, δεν έχει και μέλλον. Είναι αποδεδειγμένο και μάλιστα σε όλες τις φάσεις της ζωής μας, ότι όταν δεν γνωρίζουμε τι συνέβηκε στο παρελθόν δεν μπορούμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις για το μέλλον μας. Για παράδειγμα, όταν επιλέγουμε έναν φίλο που δεν ξέρουμε το παρελθόν του είναι ευκολότερο να πέσουμε σε παγίδες, παρά αν τον γνωρίζουμε έστω και λίγο. Το ανάλογο συμβαίνει και στην ιστορία ενός λαού ή την παγκόσμια ιστορία. Αν δεν γνωρίζουμε κάποιες άσχημες καταστάσεις που συνέβησαν στο παρελθόν απλά δεν θα κατορθώσουμε στο μέλλον να τις αποφύγουμε.

Β) Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Είναι ένα από τα δυνατότερα παραδείγματα (από τα οποία αναφέρω και συχνά στα άρθρα μου). Συνήθως, και κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γεγονότα και καταστάσεις είναι αν όχι ακριβώς ίδια – παρόμοια. Δηλαδή το 1929 η ανθρωπότητα υπέφερε από μία παγκόσμια οικονομική κρίση και αναγκάστηκε να ξεκινήσει από το μηδέν, κάτι που συμβαίνει και στις μέρες μας με απίστευτες ομοιότητες του παρελθόντος. Όταν κάποιος γνωρίζει παγκόσμια ιστορία είναι πολύ δύσκολο να τον εκμεταλλευτούν σε οποιαδήποτε κατάσταση, διότι γνωρίζει πολλές διαφορετικές πτυχές και του είναι εύκολο να πάρει σωστές αποφάσεις.

Γ) Η γνώση είναι δύναμη. Ένας χαρακτήρας που είναι ενημερωμένος είναι δύσκολο να πέσει θύμα προπαγάνδας και να «βγει έξω» από την πορεία του. Συνήθως ότι μας λένε δεν είναι και αληθές, ο σωστότερος τρόπος για να πείσουμε τον εαυτό μας για κάτι είναι να το εξετάσουμε (όσο το δυνατόν καλύτερα) εμείς οι ίδιοι. Έχοντας γνώση όχι μόνο καταστάσεων αλλά και σημαντικών προσώπων την ιστορία, η σωστή μας θέση μπορεί να διαχωριστεί ευκολότερα. Είναι σωστό να επιλέγουμε για την ζωή μας θετικά παραδείγματα και ισχυρές προσωπικότητες που έχουν προσφέρει στην ανθρωπότητα παρά σάπια πρότυπα που είναι κατασκευάσματα της ουτοπίας στην οποία ζούμε.

Και κλείνοντας μπορούμε να αναφέρουμε το ισχυρότερο επιχείρημα όλων : κάτι που δεν τους φοβίζει, δεν το πολεμούν. Για να πολεμείται σε τέτοιο βαθμό το μάθημα της ιστορίας σημαίνει ότι σε κάποιους κύκλους κάνει «ζημιά» και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Και επειδή η καλύτερη και σωστότερη γνώση είναι η σφαιρική γνώση (αυτή που συμπεριλαμβάνει δηλαδή όλους τους τομείς), καλό είναι να μην βλέπουμε μόνο την επιφάνεια των πραγμάτων αλλά να σκεφτόμαστε περισσότερο αναλυτικά για να μπορούμε να επιλέγουμε σωστότερα. Λόγω του ότι η παιδεία και το σύστημα δεν θα αλλάξουν εύκολα, ας μην περιμένουμε τους καθηγητές να κάνουν την ανωτέρω «δουλειά». Ας συζητήσουμε αυτό το «πρόβλημα» με τους μαθητές για να μπορούμε να τους βοηθήσουμε να κρίνουν σωστά!

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παρατηρητής» στις 17/11/2010 Αρ. φ. 863

THE IMPORTANCE OF HISTORY IN SCHOOLS

The last time we heard a lot from the Ministry of Education on the course of history, we have heard proposals to repeal a key lesson to be elective as well as some resignations. It has, however, and the current situation, the landscape is unclear and I say this because when you enter an «inconvenience» of such species usually does not come out well. I remember the older climate had been created and nurtured for the multitone system. Final changes were made and our language «impoverished» in a big place!

The first response when we ask a student regardless of class for the teaching of history that we get is: ‘where do we use this lesson? If it was just done in the past. » This is because most (note I write a majority, not all) teachers and professors are not teachers but civil servants who just wait for the «duty» and go home. Not analyze the reasons that the significance of this lesson, a lesson already been made many changes, many failures and many points to be completely untrue – not that any connection with reality.

What then can we respond to students on these questions:

A) Anyone who has past, he has a future. It is well established and indeed in all phases of our lives, that when we do not know what happened in the past can not take the right decisions for our future. For example, when choosing a friend who does not know the past is easier to fall into traps, even if you know even a little. In a similar case in the history of a nation or world history. If you do not know some bad situations that happened in the past simply will not succeed in the future to avoid.

B) History repeats itself. It is one of the strongest examples (of which mention often in my articles). Usually, and a very large proportion of events and situations, if not identical – like. So in 1929 humanity was suffering from a global economic crisis and was forced to start from scratch, something that happens today with incredible similarities of the past. If anyone knows world history is very difficult to exploit in any situation, because he knows many different aspects and is easy to take right decisions.

C) Knowledge is power. A character that is up is hard to fall victim to propaganda and «pushed out» from the course. Usually we say that is not true, the more correct way to convince ourselves of something is to look (as much as possible) ourselves. Aware not only statements and important persons of the story, correct our position can be separated easily. It is right to choose for our life examples of positive and powerful personalities who have contributed to humanity despite rotten standards are constructs of utopia in which we live.

And closing can mention the strongest argument of all: something that scares them, they do fight it. In order to fight so much history lesson means that in some circles do «damage» and that we should think very seriously. And because the best and most correct knowledge of the global knowledge (ie one that includes all areas), it is not only seeing the surface of things but to think more analytically to be able to choose correctly. Because the culture and the system will not change easily, we should not expect teachers to make this «job.» Let’s discuss this «problem» with the students to be able to help them to judge correctly!

published in the newspaper «Observer» on 17/11/2010 No. F. 863

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: