Skip to content

μνημεία σε απόγνωση 6. – Φράχθι

Σεπτεμβρίου 16, 2010

             Ένα από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνουν οι φοιτητές στον κλάδο της Αρχαιολογίας σε όλο τον κόσμο είναι για το σπήλαιο Φράχθι που βρίσκεται στον Δήμο Κρανιδίου. Η σημαντικότητα του είναι μεγάλη διότι το σπήλαιο μας έχει δώσει πολλά στοιχεία για τον άνθρωπο πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια, τόσο για τον σωματότυπο του αλλά και τον τρόπο ζωής του. Πιθανόν πρώτο κατοικήθηκε από τον άνθρωπο του Νεάντερταλ, κατά την Μουστιαία περίοδο 40.000 χρόνια π.Χ., αλλά σίγουρα από το Χόμο Σάπιενς την περίοδο μετά από το 30.000 π.Χ. Μέχρι σήμερα έχουν διερευνηθεί μέσω των ανασκαφών 25.000 χρόνια και υπάρχουν ενδείξεις ότι το σπήλαιο κατοικούταν συνεχώς από το 20.000 μέχρι το 3.000 π.Χ. όπου και γκρεμίστηκε.

             Η πιο σημαντική ανακάλυψη στο σπήλαιο είναι φυσικά ο σκελετός που βρέθηκε από τις ανασκαφές που έκαναν τα πανεπιστήμια Ιντιάνα και Πενσυλβάνια την περίοδο 1967-1976 κατά τον κ Κυρου μέχρι το 1971) .Επικεφαλής ο καθηγητής Thomas Jacobsen επικεφαλής ομάδας τριάντα φοιτητών ανάμεσα τους η κ Vitelli αργότερα καθηγήτρια του πανεπιστημίου Ιντιάνα  και Curt Runnels αργότερα καθηγητής του πανεπιστημίου Stanford. O τελευταίος επέστρεψε  το1980-1982 με είκοσι φοιτητές και συνέχισε τις ανασκαφές. Ο σκελετός που βρέθηκε είναι ο αρχαιότερος πλήρης σκελετός στην Ελλάδα και χρονολογείται πριν από 10-8 χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας άντρας 25 χρονών με ύψος 1,56 (οι γυναίκες είχαν ύψος 1,39) που δέχτηκε ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι. Πάνω από τον νεκρό έχουν μπει  πέτρες αλλά δεν βρέθηκαν κοσμήματα η αφιερώματα. Βρέθηκαν ακόμα σκελετοί δυο παιδιών με αντίστροφη θέση το κεφάλι στον βοριά. Η κυρία Vitelli έδωσε διάλεξη στο Κρανίδι στις 4 Οκτώβρη του 2000 και ενημερώθηκαν οι πολίτες για την σημαντικότητα αυτού του αρχαιολογικού χώρου που έχουμε στην διάθεση μας αλλά δυστυχώς στις μέρες μας μένει ανεκμετάλλευτος. Και φυσικά δεν είναι και ο μόνος αρχαιολογικός χώρος που μένει ανεκμετάλλευτος στις μέρες μας, διότι δυστυχώς οι υπεύθυνοι (ανεύθυνοι θα έλεγα εγώ) εκτός του ότι είναι σε θέσεις στις οποίες είναι απαραίτητες οι βασικές γνώσεις της ιστορίας (Ελληνικής και παγκόσμιας) και τις οποίες δεν έχουν, δεν έχουν επίσης ούτε την ελάχιστη ευαισθητοποίηση και δεν θα έπρεπε καν να μιλούν για πολιτισμό.

                 Ερχόμενοι στο σήμερα, τα λάθη δεν είναι μόνο εγκληματικά αλλά και …. πολλά. Το παλιό σχολείο της Κοιλάδας, στο οποίο είχαν ξεκινήσει εργασίες για να γίνει μουσείο και να φιλοξενούσε τα ευρήματα από το σπήλαιο Φράχθι, τα τελευταία χρόνια έχουν απλά αφεθεί οι εργασίες του στο έλεος του Θεού. Αν και ο Δήμος Κρανιδίου έχει πολιτιστικό κέντρο φαίνεται ότι αυτό δεν «λειτουργεί» κανονικά διότι δεν δίνει βάρος στα σημαντικά σε διεθνές επίπεδο ευρήματα αλλά αρκείται σε εκδηλώσεις χορών, πανηγυριών κα. Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση που προανέφερα, δηλαδή οι υπεύθυνοι του τμήματος του πολιτιστικού κέντρου να μην έχουν καν τις βασικές γνώσεις ιστορίας!!! Ένα άλλο «πρόβλημα» του σημερινού Δήμου Κρανιδίου είναι ότι οι ενημερωτικές βάσεις που υπάρχουν στο λιμάνι και οι οποίες έχουν πληροφορίες σχετικά με την ιστορία του σπηλαίου, δεν είναι σε εμφανές μέρος και δεν έχουν υποστεί την παραμικρή συντήρηση τα τελευταία χρόνια για να μπορούν οι επισκέπτες να μάθουν τα σχετικά με την ιστορία του σπηλαίου. Απαράδεκτο, όπως επίσης είναι απαράδεκτο ότι δεν υπάρχει πρόσβαση από την Κοιλάδα στο σπήλαιο, διότι ο Δήμος απλά δεν έχει φροντίσει γι αυτό. Είναι κρίμα οι τόσοι τουρίστες και επισκέπτες, εντός και εκτός Ελλάδας, να μην ενημερώνονται για αυτόν το σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο και να μην παροτρύνονται από τους υπεύθυνους να τον επισκεφτούν. Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να υπήρχε κάποιος που να μπορούσε να πάει τους τουρίστες απέναντι στο σπήλαιο, και οι κάτοικοι της Κοιλάδος θα έβγαζαν χρήματα και τα μαγαζιά τους αλλά και οι τουρίστες θα επισκέπτονταν κάτι που πραγματικά έχει αρχαιολογική αξία. Απορώ τι κάνουν σε αυτές τις εκθέσεις τουρισμού, που λαμβάνει μέρος ο Δήμος μας, οι εκπρόσωποι του Δήμου!!!! (εκτός από διακοπές)…..

                  Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις μας φταίει το Υπουργείο, αλλά και τα τοπικά πολιτιστικά κέντρα δεν πάνε πίσω!!! Τι να κάνει και το Υπουργείο όταν στις περιφέρειες τα άτομα εκτός από άσχετα είναι και ανεύθυνα; Πραγματικά όταν πιάνω στα χέρια μου φυλλάδιο που γράφει «διοργανωτής το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Κρανιδίου» χαμογελάω. Όχι κακοπροαίρετα, αλλά μήπως θα έπρεπε εκτός από αλλαγές των προσώπων των υπευθύνων να τους δώσει κάποιος συμβουλή να μελετήσουν ιστορία;;; Θα ήταν καλό και για τους ίδιους αλλά και για τον τόπο. Οι πραγματικά σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι όπως το Φράχθι θα πρέπει να είναι από τους πρώτους προορισμούς των επισκεπτών που έρχονται στον Δήμο μας κάθε χρόνο! Και αυτό το λένε σε όλα τα τμήματα αρχαιολογίας παγκοσμίως!!!

Πηγές : βικιπαίδεια, www.franchthi.wordpress.com.

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παρατηρητής» στις 15/9/2010 Αρ. Φ. 854

MONUMENTS IN DESPAIR 6 – FRAHTHI

One of the first things students learn in the field of archeology in the world is for blocking the cave located in the municipality Kranidi. The significance is great because the cave has given us much information about the man before several thousand years, both for the body type and lifestyle. Probably first inhabited by Neanderthal man, in Moustiaia period 40,000 years BC, but certainly from Homo Sapiens in the period after 30 000 BC Up to now been investigated through excavation 25,000 years and there are indications that the cave was inhabited continuously from 20,000 BC until 3000 where he collapsed.
             The most significant discovery in the natural cave is the skeleton found by the excavations made by universities in Indiana and Pennsylvania during the period 1967-1976 Mr Cyrus until 1971). Chairman Professor Thomas Jacobsen led the group of thirty students between Mrs Vitelli later a professor at the University of Indiana and Curt Runnels later University professor Stanford. The last returned in 1980, 1982 with twenty students and continued the excavations. The skeleton was found to be the oldest complete skeleton in Greece and dates back thousands of years 10-8. It is a 25 year-old man with a height of 1.56 (women totaled 1.39) that received a strong blow to the head. Over the dead have been put stones, we found no jewelry specials. Found also skeletons of two children still in reverse position to head north. Ms. Vitelli gave a lecture at Kranidi on October 4, 2000 and informed citizens about the importance of this archaeological site we have available to us but unfortunately nowadays it remains unused. And of course not the only archaeological site remains unused today, because unfortunately those responsible (irresponsible to say I do) in addition to being in positions which required basic knowledge of history (Greek and world) and not have not been well either raising the minimum and should not even be talking about culture.
                 Coming in today, mistakes are not only criminal but …. many. The old school in the Valley, which had begun work to become museum and home to the findings of the cave, blocking the last few years have just left work at the mercy of God. Although the City has Kranidi cultural center that seems to not «works» normally it does not give significant attention to the findings at an international level but merely dance events, festivals and more. Of course there is the case I mentioned, those responsible part of the cultural center not even have a basic understanding history! Another «problem» of the current City Kranidi is that information bases in the port, which has information on the history of the cave, there is an obvious place and has not been the least maintenance in recent years to allow visitors to learn about the history of the cave. Unacceptable, as is also unacceptable that there is access from the valley to the cave because the Municipality is simply not care about it. It’s a shame that so many tourists and visitors within and outside Greece, are  not being informed about this important archaeological site and not encouraged by their leaders to visit it. It would not be a bad idea if there was someone who could go against the tourists in the cave, and residents of the Valley were making money and to their shops and the tourists would visit something that really has archaeological value. I wonder what they do in these reports tourism that takes place our Municipality, representatives of the City!! (Except for holidays) … ..
                  Yes, in these cases, we blame the ministry and the local cultural centers do not go back! What does the Department in the regions where people other than whatever is irresponsible? Actually when my hands get brochure says the organizer of the cultural center of the City Kranidi I smile. Not maliciously, but we should change except to the person responsible to give some advice to study history??? Would be good for themselves and their place. The really important archaeological sites such as the blocking should be among the first destinations of visitors who come to our City every year! And I say to all parts of archeology in the world!

Sources: Wikipedia, www.franchthi.wordpress.com.

It was published by the newspaper «Observer» on 15/9/10 Ar. F. 854

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: