Skip to content

το κηρύκειο του Ερμή & το … dna

Σεπτεμβρίου 11, 2010

Το DNA θεωρείται η μεγαλύτερη ανακάλυψη του 20ου αιώνα καθώς περιέχει τις γενετικές πληροφορίες που καθορίζουν τη βιολογική ανάπτυξη όλων των κυτταρικών μορφών ζωής και των περισσότερων ιών. Η αποκωδικοποίηση του έχει συμβάλλει σημαντικά στην σύγχρονη ιατρική και βιολογία, καθώς τα βήματα που έχουν σημειωθεί είναι σημαντικά.

Η ανακάλυψη της δομής του DNA πραγματοποιήθηκε το 1953 από τους Τζέιμς Γουάτσον και Φράνσις Κρικ. Για αυτή τους την επίτευξη τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ το 1962, το οποίο βραβείο Νόμπελ μοιράστηκαν με τον Μόρις Γουίλκινς ο οποίος εργάστηκε προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτοί οι δύο επιστήμονες εργάστηκαν πάνω στην δομή του DNA στην διπλή έλικα δηλαδή καθώς και στα χαρακτηριστικά του DNA. Εκτός από την ανακάλυψη των τεσσάρων αζωτούχων βάσεων του DNA, σημειώθηκε ότι οι δύο αλυσίδες που αποτελούν το DNA σχηματίζουν δεξιόστροφη διπλή έλικα. Όλες οι παραπάνω μελέτες έχουν σημειώσει πρόοδο και στον κλάδο της ανθρωπολογίας εκτός από την γενετική, την βιολογία και την ιατρική.

Το σχήμα του σύγχρονου DNA είναι σε όλους μας γνωστό, αυτό που είναι ευρύτερα γνωστό είναι η μεγάλη του ομοιότητα με το κηρύκειο του Ερμή και το σήμα του Ασκληπιού στην αρχαία Ελλάδα! To «κηρύκειο» ήταν το κύριο έμβλημα του Ερμή, το οποίο σχηματιζόταν από λεπτή ράβδο δάφνης ή ελιάς. Γύρω-γύρω περιτυλίσσονταν δύο φίδια, που τα κεφάλια τους συναντιόνταν αντικριστά. Λίγο πιο πάνω, στην κορυφή της ράβδου, υπήρχαν δύο φτερούγες. Το κηρύκειο του Ερμή είχε εκπληκτική ομοιότητα με το έμβλημα του Ασκληπιού, το οποίο έμβλημα υιοθετήθηκε από τους γιατρούς και την ιατρική επιστήμη γενικότερα.

Οι αναφορές στην αρχαία Ελληνική γραμματεία αλλά και στην μυθολογία είναι αρκετές για τον «πρόγονο» του γνωστού σε εμάς γενετικού κώδικα DNA. Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο το Κηρύκειο του Ερμή είχε επινοηθεί από το μάντη Τειρεσία, όταν βρήκε στην Κυλλήνη δύο φίδια ζευγαρωμένα και, επειδή τα πλήγωσε, έγινε γυναίκα. Ύστερα από λίγο καιρό ξαναβρήκε τα ίδια φίδια ζευγαρωμένα και ξανάγινε άνδρας. Σύμφωνα με τη Μυθολογία ο Ασκληπιός διδάχθηκε την επιστήμη της Ιατρικής από το Χείρωνα, έγινε δε τόσο διάσημος γιατρός, που όχι μόνο βοηθούσε τους ανθρώπους ν’ αποφύγουν το θάνατο, αλλά τόλμησε ν’ αναστήσει με την επιστήμη του και νεκρούς (Απολλόδωρος, «Βιβλιοθήκη», Γ΄118-120). Στην Οδύσσεια του Ομήρου έχουμε και άλλες πληροφορίες, το όνομα Κίρκη δεν είναι κάποιο τυχαίο, αλλά τα γράμματα που το αποτελούν συναντώνται και στη λέξη Κηρύκειο. Το όνομα του γιού της Κίρκης και του Οδυσσέα είναι Τηλέγονος [τήλε (= από μακριά) και γόνος]. Η Κίρκη είχε τέσσερις θεραπαινίδες («αμφιπόλους»: κ 348-349), όσες και οι βάσεις του DNA, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και τυχαίο αλλά δεν παύει για κάποιους να είναι ένα στοιχείο για την προηγμένη ιατρική στην αρχαιότητα διότι μην ξεχνάμε ότι έχει σωθεί μόνο το 3% των έργων των αρχαίων μας συγγραφέων και στα έργα που έχουν χαθεί σίγουρα θα υπήρχαν πληροφορίες για το καθετί, οπότε και για την ιατρική.

Η εξέλιξη της ιατρικής και όλων των συναφών επιστημών είναι συνεχής. Κάπως έτσι και στον 20ο αιώνα αυτή η σπουδαία ανακάλυψη ήταν σίγουρα η εξέλιξη της ιατρικής στην αρχαία Ελλάδα και γενικότερα στον αρχαίο κόσμο. Για κάποιους η μυθολογία και αρκετά έργα των αρχαίων μας συγγραφέων αποτελούν παραμύθια, αλλά ευτυχώς δεν ισχύει αυτό διότι μέσα από αυτόν τον τρόπο (της Μυθολογίας) διασώθηκαν όλα αυτά τα στοιχεία δια μέσου των χιλιετιών!!! Και πάντα στην πρόοδο των επιστημών και σε ότι αποδεικνύεται μέσω εργαστηρίου καλό είναι να υπάρχει έστω και η βασική γνώση της… ιστορίας!!!

Πηγές : Βικιπαίδεια, Γιάννης Λάζαρης – «Η τεχνολογία των θεών»

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παρατηρητής» στις 8/9/2010 Αρ. Φ. 853

ΤΗΕ CADUCEUS OF HERMES AND THE…. DNA

DNA is considered the greatest discovery of the 20th century and contains the genetic information to determine the biological development of all cellular forms of life and most viruses. The decoding has contributed significantly to modern medicine and biology, and steps have been significant.

The discovery of the structure of DNA made in 1953 by James Watson and Francis Crick. For this to reach honored with the Nobel Prize in 1962, which shared the Nobel Prize with Maurice Wilkins, who worked in the same direction. These two scientists working on the structure of the DNA double helix and that the characteristics of DNA. Apart from the discovery of four nitrogenous bases of DNA, it was noted that the two chains are right-handed DNA double helix shape. All these studies have made progress in the field of anthropology in addition to genetics, biology and medicine.

The shape of modern DNA is us we all know, what is widely known is the great resemblance to the Hermes caduceus and the staff of Asclepius in ancient Greece! To «caduceus» was the main emblem of Hermes, which was formed by a thin rod of laurel or olive. Surrounded by two snakes wrapped who heads meet, face each other. Just above the top of the bar, there were two wings. The caduceus of Hermes had great similarity with the emblem of Aesculapius, the symbol which was adopted by doctors and medical science in general.

References to ancient Greek literature and mythology to be enough for the «ancestor» of the known genetic code to us DNA. According to Apollodorus the Caduceus of Hermes was designed by the seer Tiresias, when he found two snakes in Kyllini paired and, as the wounded was a woman. Having recently returned to the same paired snakes, and once again became a man. According to mythology, Asclepius was taught the science of medicine from Chiron was not so famous doctor, who not only helped people to escape death, but dared n ‘resurrect the science and dead (Apollodorus’ Library’ , G118-120). In Homer’s Odyssey have other information, the name Circe is a coincidence, but the letters that are found and the word Caduceus. The name of the son of Circe and Odysseus is Telegonus [tele (= by far) and offspring]. Circe had four handmaid (‘bipolus’ t 348-349), and those bases of DNA, could be considered a coincidence, but it remains for some to be an element in advanced medicine in ancient times it has not forgotten that saved only 3% of the writings of our ancient authors and works that have been lost will certainly there was information on everything, so for medicine.

The evolution of medicine and all related sciences are continuous. Humankind in the 20th century, this great discovery was certainly the development of medicine in ancient Greece and more generally in the ancient world. For some mythology and many works of ancient authors are our stories, but fortunately not the case because through this way (the Mythology) have survived all these elements through the millennia! And always in the advancement of science and to demonstrate through laboratory is good to have even a basic knowledge of history …!

Sources: Wikipedia, John Lazaris – «Technology of the Gods’

published in the newspaper «Observer» on 08.09.2010 No. 853 F.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: