Skip to content

μνημεία σε απόγνωση 5. – Ελευσίνα

Ιουλίου 10, 2010

Η Ελευσίνα με τα περίφημα Ελευσίνια Μυστήρια που τελούνταν στην αρχαιότητα στον αρχαιολογικό χώρο της, αποτελούσε μία πολύ σημαντική περιοχή για την αρχαία Ελλάδα. Η περιοχή είναι σημαντική και στις μέρες μας με την μόνη διαφορά ότι ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια εκτός από την λεγόμενη «ανάπτυξη» της περιοχής που σημαίνει ανέγερση κτιρίων και θέρετρων γίνεται και μία συνεχόμενη καταστροφή καθώς η περιοχή απειλείται με τσιμεντοποίηση. Η ρύπανση παίζει έναν ακόμη σημαντικό ρόλο καθώς είναι αυξανόμενη και συντελεί στην γρήγορη καταστροφή του χώρου της Ελευσίνας που ήταν και είναι διάσημος για τα ενεργειακά του πεδία.

Σύμφωνα με τον μύθο, η θεά Δήμητρα έφτασε στην Ελευσίνα μεταμφιεσμένη σε γριά, αναζητώντας την κόρη της Περσεφόνη που είχε απαγάγει ο θεός του Άδη Πλούτων. Έγινε δεκτή από το βασιλιά Κελεό ο οποίος την φιλοξένησε και ως ανταπόδοση ανέλαβε την ανατροφή του γιού του, έγινε όμως αντιληπτή από την βασίλισσα και εκδιώχθηκε με αποτέλεσμα να προκαλέσει στην περιοχή λοιμό και ξηρασία ώσπου η Περσεφόνη επέστρεψε στον πάνω κόσμο. Από τον μύθο αυτό ξεπήδησε η ιερή λατρεία της Δήμητρας και τα Ελευσίνια Μυστήρια. Αντίθετα με τις λατρείες άλλων θεών, η λατρεία της Δήμητρας προϋπόθετε την επιλογή και την κατήχηση των πιστών, την ‘μύησή’ τους δηλαδή, όπου ότι έβλεπαν, άκουγαν και βίωναν, απαγορευόταν να το εκμυστηρευτούν σε άλλους. Φαίνεται ότι οι αρχαίοι Έλληνες, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τήρησαν κατά γράμμα τις επιταγές της θεάς: σήμερα για μία από τις σημαντικότερες λατρείες του αρχαίου κόσμου δε γνωρίζουμε παρά μόνο τις εξωτερικές της εκφάνσεις. Τα Μεγάλα Ελευσίνια τελούνταν κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο. Η γιορτή κρατούσε εννιά ημέρες, όσο δηλ. είχε διαρκέσει και η περιπλάνηση της Δήμητρας. Τα Ελευσίνια Μυστήρια δεν ήταν τυχαία τα πιο «κρυφά» μυστήρια της αρχαιότητας, διότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν τελούσαν μυστήρια ούτε έχτιζαν ναούς σε τυχαία σημεία. Το ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τα Ελευσίνια Μυστήρια συμβαίνει γιατί οι ιερείς ή αλλιώς οι μύστες επιλέγονταν με μεγάλη προσοχή και ήταν χαρακτήρες εμπιστοσύνης.

Τα σημαντικότερα Μνημεία του Αρχαιολογικού Χώρου της Ελευσίνας είναι: α) Η Ιερά Αυλή – Χώρος συγκέντρωσης των πιστών, β) Τα Μεγάλα Προπύλαια – Δωρικό Πρόπυλο, αντίγραφο των Μνησικλείων Προπυλαίων της Ακρόπολης των Αθηνών , γ) Τα Μικρά Προπύλαια – Εσωτερικό Ιωνικό Πρόπυλο, αφιερωμένο στη θεά, δ) Το Τελεστήριο – Μεγάλη τετράγωνη αίθουσα με έξι εισόδους, δύο σε κάθε πλευρά και οκτώ βαθμίδες για τους μύστες, ε) Οι Θριαμβικές Αψίδες – Αποτελούν ρωμαϊκά αντίγραφα της αψίδας του Αδριανού των Αθηνών, στ) Το Καλλίχορον Φρέαρ – Σύμφωνα με τον Ομηρικό Υμνο, εδώ κάθησε η Δήμητρα, όταν ήρθε στην Ελευσίνα. Εδώ τελούνταν και οι χοροί των γυναικών της Ελευσίνας, που αποτελούσαν μέρος των ιεροτελεστιών προς τιμή της θεάς Δήμητρας, ζ) Το Πλουτώνειο. Ιερός Περίβολος με σπηλιά απ’ όπου, σύμφωνα με την παράδοση, είχε φανεί ο Πλούτων, θεός του Αδη. Εδώ γινόταν αναπαράσταση της ετήσιας επιστροφής της Περσεφόνης στη γη, η) Το Μυκηναϊκό Μέγαρο. Ναός σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου.

Σήμερα όμως, η Ελευσίνα βρίσκεται σε μία διαρκή «μάχη» με την ρύπανση και την τσιμεντοποίηση. Η Ελευσίνα σιγά σιγά βούλιαζε στα απόβλητα, στους ρύπους και στην άναρχη δόμηση και φτάνοντας στο σήμερα η βελτίωση της κατάστασης είναι μηδαμινή. Το Θριάσιο Πεδίο είναι ένας σημαντικός χώρος ο οποίος αντί να προστατεύεται είναι πάντα στα σχέδια για να γίνουν εκεί εμπορικά κέντρα. Με άλλα λόγια ο σκοπός του κράτους δεν είναι να προστατεύσει την περιοχή ως αρχαιολογικό χώρο αλλά να την βιομηχανοποιήσει. Η διαρκής υποβάθμιση της περιοχής χαρακτηρίζεται ως κακούργημα διότι σε άλλες περιοχές της Ευρώπης ανάλογοι χώροι αρχαιολογικής σημασίας φυλάσσονται και «χρησιμοποιούνται» ως παγκόσμιας κληρονομιάς μνημεία. Ήδη στο έτος που διανύουμε έχουν γίνει κινήσεις για το εμπορευματικό κέντρο στην περιοχή το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το 2013, χωρίς φυσικά να δίνεται η σημασία που πρέπει για να προστατευθούν τα αρχαία. Ως «μνηστήρας» της περιοχής στο Θριάσιο εμφανίζεται και η Κινεζική Cosco!!! (όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό). Ο Δήμος Ελευσίνας και οι κάτοικοι όμως ξέρουν την μεγάλη αρχαιολογική σημασία του χώρου και συνεχώς προβαίνουν σε κινήσεις για την προστασία του χώρου καθώς και την δωρεάν επισκεψιμότητα του από τους τουρίστες. Επίσης, κάνουν προσπάθειες σχετικά με την ενημέρωση όσον αφορά γενικά τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό σε όλους τους τομείς με ομιλίες, διαλέξεις και όποιες ενέργειες σχετικές με την προώθηση του πολιτισμού μας. Ένας Δήμος που είναι πολύ μπροστά από την ανακύκλωση μέχρι την αρχαιολογική ευαισθητοποίηση – ένα λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση!!!

Πηγές : ιστορία, εφημερίδα Καθημερινή.

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παρατηρητής» στις 7/7/2010 Αρ.Φ. 844

MONUMENTS IN DESPAIR 5 – ELEFSINA

Elefsina with the famous Eleusinian Mysteries which took place in antiquity of the archaeological site, was a very important area for ancient Greece. The area is important in our days with the only difference being that particularly in recent years than the so-called «development» of the area which means construction of buildings and resorts and is a contiguous disaster area as the threat of concreting. The pollution plays a significant role as it contributes to increased and rapid destruction of the area of Eleusis, which were and are famous for their energy fields.

According to legend, GoddessDemeter came to Eleusis disguised as old woman, looking for her daughter Persephone who was kidnapped by Pluto, god of the underworld. Accepted by King Keleo who hosted the return and took the upbringing of his son, but was noticed by the queen and was driven so near to cause famine and drought until Persephone returned to the upper world. The myth that sprang the sacred cult of Demeter and the Eleusinian Mysteries. Unlike the cults of other gods, the cult of Demeter presupposed the selection and indoctrination of the faithful, the ‘initiation’ to say where it saw, heard and experienced, forbidden to confess to others. It seems that the ancient Greeks, with few exceptions, adhered to the requirements of the Goddess: today one of the major cults of the ancient world, we know only the external manifestations. The Great Eleusinian place every year in September. The festival lasted nine days, but that is lasted and the wandering of Demeter. The Eleusinian Mysteries were randomly more «hidden» mysteries of antiquity, since the ancient Greeks were no mysteries or temples built in random places. That until now have been unable to decode the Eleusinian mysteries is why the priests or else the Mystics selected with great care, and to trust characters.

The most important monuments of the site at Eleusis: a) The Sacred Yard – Car assembly of believers, b) Large Propylaea – Dorian Propylon copy of Mnisikleion Propylaea of the Acropolis of Athens c) Minor Propylaea – Interior Ionic Propylon dedicated the goddess, d) Telesterium – Large square room with six entrances, two on each side and eight steps for mystics, e) The triumphal arch – are Roman copies of the arch of Hadrian in Athens, f) Kallichore Shaft – Under the Homeric Hymn, Demeter sat when he came to Eleusis. Here the dances of the women of Eleusis, which were part of the ritual in honor of Demeter, g) Ploutoneion. Holy wall around a cave where, according to tradition, had seen Pluto, god of the underworld. Here was a representation of the annual return of Persephone to earth, h) The Mycenaean Palace. Church shaped rectangle.

But today, Eleusis is a constant battle with pollution and concreting. Elefsina slowly sink to the waste to pollutants and unregulated building and reaching even better situation is negligible. Thriassio is an important area which is protected instead of always plans to make there shopping centers. In other words, the purpose of the rule is to protect the area as an archaeological site but the industrialization. The continuing deterioration of the area designated as a felony because in other parts of Europe similar sites of archaeological importance are kept and ‘used’ as world heritage monuments. Already in the year that we are made for freight movements near the center is expected in 2013, but of course, given the importance it should to protect ancient. As a «suitor» in the area Thriasio appears the Chinese Cosco!!! (We all understand what that means). The Municipality of Eleusis, and the people but they know the importance of the archeological site and continually make moves to protect the site and free traffic from tourists. Also, make efforts for the general information on the ancient Greek civilization in all areas of speeches, lectures and any action related to the promotion of our culture. A City is well ahead of recycling to the archaeological awareness – a shining example to follow!

Sources: history, newspaper Kathimerini.

published in the newspaper «Observer» on 07/07/2010 Ar.F. 844

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: