Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μνημεία σε απόγνωση 4. – Δελφοί

Μαΐου 14, 2010

Τι να πρωτογράψει κανείς για τους Δελφούς; Είναι τέτοια η σημαντικότητα τους για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο και φυσικά για την παγκόσμια ιστορία, που οι περιγραφές για να καταφέρουν να αναλύσουν αυτό το μεγαλείο πρέπει να είναι απίστευτα πολλές!!

Ο «ομφαλός της γης», έτσι ονομάζονται οι Δελφοί καθώς η ιστορία τους βρίσκει «πρωταγωνιστές» από τα πρώτα επεισόδια του σίριαλ που λέγεται…… πλανήτης Γη. Η ιστορία των Δελφών χάνεται στην προϊστορία και στους μύθους των αρχαίων Ελλήνων. Σύμφωνα με την παράδοση, στους Δελφούς αρχικά υπήρχε ιερό αφιερωμένο στη γυναικεία θεότητα της Γαίας, και φύλακάς του ήταν ο φοβερός δράκοντας Πύθων. Ο Απόλλωνας σκότωσε τον Πύθωνα και το δικό του ιερό ιδρύθηκε από Κρήτες που έφθασαν στην Κίρρα, το επίνειο των Δελφών, με τη συνοδεία του θεού, μεταμορφωμένου σε δελφίνι. Τα παλαιότερα ευρήματα στην περιοχή των Δελφών χρονολογούνται στη νεολιθική εποχή (4000 π.Χ.) και μαρτυρούν την σημαντικότητα του καθώς το περίφημο μαντείο των Δελφών είναι γνωστό παγκοσμίως. Οι χρησμοί του, που θεωρούνταν οι πιο αξιόπιστοι, εκφράζονταν από την Πυθία, ιέρεια του μαντείου, και ερμηνεύονταν από τους ιερείς του Απόλλωνα. Πόλεις, ηγεμόνες και απλοί άνθρωποι έσπευδαν να συμβουλευθούν το θεό και εξέφραζαν την ευγνωμοσύνη τους με λαμπρά αναθήματα, που σταδιακά κατέκλυσαν το ιερό. Πιστεύεται ότι το δελφικό μαντείο διατύπωσε καθοριστικές προβλέψεις σχετικά με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα (ένας από τους τρεις κατακλυσμούς της αρχαιότητας μαζί με αυτούς του Ωγύγου και του Δαρδάνου), την Αργοναυτική εκστρατεία και τον Τρωικό πόλεμο, ενώ βεβαιωμένος είναι ο σπουδαίος ρόλος της γνωμοδότησής του στην ίδρυση των ελληνικών αποικιών. Ο Παυσανίας έχει κάνει λεπτομερείς καταγραφές στους Δελφούς σχετικά με ευρήματα κτιρίων, επιγραφών και γλυπτών. Γνωστά επίσης ήταν και τα λεγόμενα Δελφικά Παραγγέλματα (από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας), οι «δέκα εντολές» των αρχαίων μας προγόνων, μόνο που δεν ήταν δέκα αλλά πολλά περισσότερα με τα «διασημότερα» : το «μηδέν άγαν» (τίποτα σε υπερβολή) και το «γνώθι σ εαυτόν» (να γνωρίζεις τον εαυτό σου).

Η σημερινή κατάσταση είναι (όπως και με τα προηγούμενα μνημεία που έχουμε αναφέρει), τραγική με την μόνη διαφορά πως την σημερινή κατάσταση των Δελφών τη είχε προβάλλει πρόσφατα και ο Κώστας Χαρδαβέλλας σε εκπομπή του! Εκεί με συγκεκριμένα βίντεο έδειξε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος με ελεύθερους ….χοίρους να «βεβηλώνουν» το μνημείο. Για χιλιοστή φορά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει Υπουργείο Πολιτισμού εφόσον δεν προστατεύει τον πολιτισμό μας. Σε άρθρο του Ιουλίου 2009 που βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών (www.delphi.gr), υπάρχουν πολλά στοιχεία σύμφωνα με το υπάρχον πρόβλημα. Από το 1964 είχε ζητηθεί λήψη μέτρων από τους αρμόδιους εκ μέρους των Δελφών αλλά φτάνοντας στο 1979 η κατάσταση έχει ήδη κριθεί απαράδεκτη καθώς σκουπίδια ρίπτονται στη θέση «Λογγάρι», η οποία είναι ορατή από τον αρχαιολογικό χώρο!!! Έγγραφα από την αρχαιολογική υπηρεσία Δελφών έχουν σταλεί αλλά το Υπουργείο και οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν έχουν ασχοληθεί. Το μεγάλο αφιέρωμα στην ιστοσελίδα «κλείνει» ως εξής : «Τελειώνοντας, γίνεται αντιληπτό ότι στους Δελφούς δεν υπάρχει κανένα «σκηνικό ντροπής και παραλογισμού» γιατί δεν γίνεται καμία «εναπόθεση απορριμάτων» ως αναφέρει η βουλευτής κ. Μαρία Δαμανάκη. Για το λόγο αυτό καλούμε κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη στους Δελφούς να τον φιλοξενήσουμε για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την πραγματικότητα και την αλήθεια». Σχόλιο δικό μου…. «αγαπημένη» βουλευτής η κ. Δαμανάκη με εμφανές τις όποιες στάσεις της σε ότι αφορά Ελληνικά θέματα και μόνο. Στα υπόλοιπα πρωτοστατεί όπως παλαιότερα (τι τυχαίο και αυτό).

Πολλοί θα αναρωτιούνται γιατί δημοσιεύονται όλα αυτά στην σειρά άρθρων «Μνημεία σε απόγνωση». Γιατί πολύ απλά πρέπει να γνωρίζουμε και την ιστορία αλλά και την σημερινή κατάσταση σε κάθε γωνιά της χώρας μας (και του εξωτερικού) γιατί πλέον οι μόνες ενέργειες που απέμειναν για να γίνει ένα βήμα να διασώσουμε όσα έχουμε κληρονομήσει είναι μόνο από ομάδες πολιτών. Μόνο οι ομάδες πολιτών ενδιαφέρονται για τα πραγματικά προβλήματα, διότι οι «επαγγελματίες» πολιτικοί και φορείς ενδιαφέρονται μόνο για την «πάρτη» τους. Καλή λύση λοιπόν, όσο μπορούμε να επισκεπτόμαστε αυτά τα μέρη για να γνωρίζουμε τι γίνεται έτσι ώστε να μην μας ρίχνει κανείς «στάχτη στα μάτια» για το οποιοδήποτε θέμα. Γι αυτό με την όποια επίσκεψη μου, θα επανέρχομαι σε τέτοια θέματα!!!

Πηγές : βικιπαίδεια, ιστορία, επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Δελφών.

δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα «Παρατηρητής» στις 12/5/2010 Αρ.Φ. 836

MONUMENTS IN DESPAIR 4 – DELPHI

What to write first about Delphi? Such is the importance for Greece and around the world and of course the world history, the descriptions to be able to analyze this greatness must be incredibly many!

The «navel of the earth», so called Delphi and their story is «starring» the first episodes of the series made called … … Planet Earth. The history of Delphi lost in history and legends of the ancient Greeks. According to tradition, Delphi was sacred to Mother Gaia, and Guardian was the terrible serpent Python. Apollo killed Python and his sanctuary was built by Cretans who arrived at Kirra, the port of Delphi, to the accompaniment of the god, disguised as a dolphin. The oldest finds in the area of Delphi, dating to the Neolithic Age (4000 BC) attest to the importance of including the famous oracle of Delphi is known worldwide. The oracles, which were considered the most reliable, expressed by the Pythia, priestess of the oracle, and interpreted by the priests of Apollo. Cities, rulers and ordinary people rushed to consult the god and expressed their gratitude with magnificent offerings, which gradually flooded the sanctuary. It is believed that the Delphic oracle gave decisive predictions about the deluge of Deucalion (one of three cataclysms of seniority with them and the Ogygia Dardanus), the Argonaut’s expedition and the Trojan War and witnessed is a great role in opinion establishment of Greek colonies. Pausanias has detailed records on Delphi findings buildings, inscriptions and sculptures. Also known was the so-called Delphic order (the seven sages of antiquity), the ‘Ten Commandments’ of our ancient ancestors were not only ten but more with the «famous» means «zero agan (nothing in excess ) and «know in himself (knowing yourself).

The current situation is (as with the previous sites we have mentioned), tragic, with the only difference being that the current state of the Delphi was raised recently on Costas Chardavellas broadcast! There specific video showed the situation of the archaeological site with self …. Pigs to «desecrate» the monument. For the umpteenth time, we wonder why there is so far the Ministry of Culture does not protect our culture. In an article in July 2009 is the official website of the Municipality of Delphi (www.delphi.gr), there is much in line with the existing problem. From 1964 called for action by the relevant part of Delphi 1979, but reaching the situation has been deemed unacceptable and garbage thrown at «Longari, which is visible from the archaeological site! Documents from the Delphi archaeological department have been sent but the Ministry and the respective governments have not addressed. The great tribute website ‘closed’ as follows: «Finally, it is understood that at Delphi there is no» scene of shame and folly «because there is no» garbage disposal «as mentioned by the MP Marie Damanaki. For this reason we urge all concerned citizens at Delphi to the host to see for myself the reality and truth. » Comment mine …. «Favorite» MP Mr Damanaki to clear any stops in terms of Greek issues alone. The other forefront, as previously (and that it randomly).

Many will wonder why all these published articles in the series «Monuments in despair.» Simply because we need to know the history and the current situation in every corner of our country (and abroad) because now the only remaining steps to make a step to preserve what we have inherited only by citizens’ groups. Only citizens’ groups concerned about the real problems, because the «professional» politicians and agencies are only interested in «get» them. So a good solution, but you can visit these places to know what to do with us Throwing «confuse» for any topic. Therefore with any visit, I will revisit these matters!

Sources: Wikipedia, history, the official website of Municipality of Delphi.

published by the newspaper «Observer» on 12/05/2010 Ar.F. 836

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: