Skip to content

μνημεία σε απόγνωση 2. Δωδώνη

Απρίλιος 23, 2010

Το μεγαλύτερο θέατρο και μαντείο της αρχαιότητας στον Ελλαδικό χώρο βρίσκονται στον νομό Ιωαννίνων, στην Δωδώνη. Στις μέρες μας όμως, και ιδιαίτερα από την δεκαετία του 90’ έως σήμερα, συντελείται ένα «έγκλημα» καθώς το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης απειλείται από τσιμεντοποίηση! Δεν είναι όμως το μόνο μνημείο που απειλείται από τσιμεντοποίηση, καθώς πολλές περιοχές μεγάλης αρχαιολογικής σημασίας δεν προστατεύονται αλλά αντιθέτως αφήνονται στις διάφορες διαβρώσεις με αποτέλεσμα των επικείμενο «αφανισμό» τους και το Υπουργείο Πολιτισμού για πολλοστή φορά ανύπαρκτο.

Η Δωδώνη ως αρχαιολογική θέση, σύμφωνα με τις αρχαιολογικές μαρτυρίες φέρεται να είναι ήδη ενεργή από την εποχή του Χαλκού, επικεντρωμένη στην λατρεία της Γαίας καθώς η λατρεία του Δία ήρθε πολύ αργότερα! Οι πρώτες μαρτυρίες για την ύπαρξη του μαντείου της Δωδώνης ως λατρευτικού χώρου τοποθετείται περί το 2.600 π.Χ.. Είναι το αρχαιότερο μαντείο που συναντάται στον Ελληνικό χώρο. Η μυθολογία λέει ότι από τη Θήβα της Αιγύπτου πέταξαν δυο περιστέρια: το ένα προσγειώθηκε στη Λιβύη, όπου χτίστηκε ο ναός του Άμμωνα Δία, και το δεύτερο ήρθε στη Δωδώνη, όπου ιδρύθηκε το μαντείο. Το Αρχαίο θέατρο Δωδώνης χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. επί βασιλείας Πύρρου και ακολουθεί το σχέδιο που έχουν όλα τα Ελληνικά θέατρα. Χωρούσε 18.000 θεατές και ήταν το μεγαλύτερο της εποχής του. Το θέατρο καταστράφηκε και επισκευάστηκε δυο φορές, την πρώτη από τους Αιτωλούς το 219 π.Χ. και την δεύτερη από τους Ρωμαίους το 167 π.Χ.

Τα μνημεία της Δωδώνης αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα αποσάθρωσης του δομικού τους υλικού.  Ιδιαίτερα το θέατρο έχει φθαρεί σε μεγάλο βαθμό, λόγω του εξαιρετικά ευπαθούς υλικού κατασκευής του και των αντίξοων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν στην  περιοχή. Το 1874 πραγματοποιούνται οι πρώτες ανασκαφές από τον Ηπειρώτη πολιτικό Κ. Καραπάνο. Το 1921 οι ανασκαφές θα συνεχιστούν από τον καθηγητή Γ. Σωτηριάδη. Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, ο αρχαιολόγος Δημ. Ευαγγελίδης με βοηθό του τον Σωτήρη Δάκαρη φέρνουν στο φως σπουδαία ευρήματα. Ανάμεσα στο 1960-1963 ο αείμνηστος καθηγητής αρχαιολογίας Σωτ. Δάκαρης μαζί με τους βοηθούς του συνεχίζει τις ανασκαφές και αναστηλώνει το αρχαίο θέατρο και άλλα κτίρια. Στις μέρες μας όμως, το θέατρο έπειτα από χιλιετίες, φτάνει στο σημείο να απειλείται από καταστροφή καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού μάλλον δεν «ενδιαφέρεται» για την σημαντικότητα του σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα, τον Μάρτιο του 2010 έρχεται η επίσημη ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου ότι από το Τομεακό Πρόγραμμα ότι θα διατεθεί τελικά το ποσό των μόλις τριών εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του έργου και έτσι κάθε ελπίδα για επαναλειτουργία του θεάτρου ουσιαστικά εξανεμίζεται. Αλλά ως σύνηθες φαινόμενο, κατασπαταληθήκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για δήθεν έργα στον αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης και κανείς δεν ξέρει που πήγαν…  (μάλλον ξέρουμε που πήγαν – ως συνήθως, τα «τσέπωσαν» οι συνήθεις ύποπτοι).

Δεν είναι μέλημα η διάσωση των μνημείων της Δωδώνης μόνο τον τοπικών βουλευτών του νομού Ιωαννίνων αλλά ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού – που σχεδόν ποτέ δεν λειτουργεί γιατί απλούστατα δεν θέλει να λειτουργήσει. Το αρχαίο θέατρο της Δωδώνης, αν και από τα πιο αρχαία μνημεία στην περιοχή, φαίνεται να κινδυνεύει να μένει εκτός ΕΣΠΑ -για φέτος τουλάχιστον, επειδή προηγούνται άλλα έργα. Το υπουργείο Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητα έχουν τα έργα με ολοκληρωμένες μελέτες (;;;;;) !!!! Βέβαια δεν περνάει καν από το μυαλό τους, ότι η προβολή μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς, επιφέρει και κέρδη στην χώρα μας. Μένοντας εμείς ενήμεροι, βάζουμε το δικό μας λιθαράκι στην διάδοση του πολιτισμού μας –  είναι το λιγότερο αλλά σημαντικότερο που μπορούμε να κάνουμε.

Πηγές : βικιπαίδεια, epirus-post.gr

δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα «Παρατηρητής» στις 21/4/2010 Αρ.Φ. 833

MONUMENTS IN DESPAIR 2 – DODONI

The largest theater and oracle in ancient Greece located in the prefecture of Ioannina in Dodoni. Nowadays, particularly since the early 90’s until today, place a «crime» as the theater of Dodoni threatened concreting! But it is the only monument is threatened by a concrete and many sites of great archaeological importance are not protected but rather left to the various erosions as a result of the impending «extinction» and the Ministry of Culture once again nonexistent.

Dodoni as the archaeological site, according to archaeological evidence is reported to be already active in the Bronze Age, centered in the worship of Gaia as the worship of Zeus came much later! The first evidence for the existence of the oracle of Dodoni as a place of worship is placed around 2600 BC. Oracle is the oldest to be found in the Greek. The legend says that from Thebes, Egypt threw two pigeons: one landed in Libya, where the temple of Jupiter Ammon, and came second at Dodoni, where the oracle was founded. The ancient theater of Dodoni was built in the 3rd century BC the reign of Pyrrhus, followed by the project are all Greek theaters. Seating capacity of 18,000 spectators and was the largest of its time. The theater was destroyed and rebuilt twice, first by Aitolians in 219 BC and the second by the Romans in 167 BC

The monuments of Dodoni face serious erosion problems of the construction material. In particular, the theater has deteriorated largely because of the extremely fragile building material and the adverse climatic conditions in the region. In 1874 conducted the first excavations by K. Karapanos continental policy. In 1921, the excavations will be continued by Professor C. Soteriades. During the interwar period and after the Second World War, an archaeologist with Rep. Evangelidis assistant Sotiris Dakaris have revealed important findings. Between 1960-1963, the late professor of archeology Sot. Dakaris along with his assistants continued the excavations and restored the theater and other buildings. Nowadays, the theater after millennia far as to threaten disaster and the Ministry of Culture, probably not «interested» in importance in the world. Recently, in March 2010 is the official statement of the Region of Epirus that the sectoral program that eventually will be the sum of just three million euros. This amount is by no means sufficient to complete the project, so any hope of reopening the theater practically vanishing. But as common, lavished tens of millions of euros supposedly works at the archaeological site Dodoni and nobody knows where they went … (Probably know where they went – as usual, «they kept the money» the usual suspects).

There is concern for the preservation of monuments of Dodoni only local members of Ioannina, but the whole state apparatus – which almost never works because they simply do not want to work. The ancient theater of Dodoni, though the most ancient monuments in the region seem likely to be off-ECAC this year at least, because prior to other projects. The Culture Ministry has clarified that the priority projects with completed studies (;;;;;)!! We have not even passed their minds that the world heritage promotion, and make gains in our country. Staying informed us, put our bit to spread our culture – is less important, but we can do it.

Sources: Wikipedia, epirus-post.gr

published by the newspaper «Observer» on 04/21/2010 Ar.F. 833

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: