Skip to content

μνημεία σε απόγνωση 1. Δίολκος

Απρίλιος 15, 2010

Ο πολιτισμός μας – η κληρονομιά μας! Η χώρα μας συγκαταλέγεται στις ελάχιστες παγκοσμίως που διαθέτουν αυτόν τον πλούτο, της πολιτιστικής κληρονομιάς που η αφετηρία της χάνεται στα βάθη των χιλιετιών. Αν και θα έπρεπε η πολιτεία να «εκμεταλλεύεται» τον πολιτισμό, απλά εθελοτυφλεί και τις περισσότερες φορές τον.. «πολεμά» κιόλας, αφού σε σχέση με τα ευρήματα που έχουν έρθει στο φως ελάχιστα καταλήγουν σε μουσείο ή σε αρχαιολογική μελέτη διότι τα περισσότερα ή ξαναθάβονται ή απλά αφήνονται στο έλεος της καταστροφής. Αυτή η δεύτερη «σειρά» άρθρων μετά τα «σημερινά πρότυπα» έχει ως σκοπό την ενημέρωση για τα μνημεία που «παραμελεί» η πολιτεία σε όλη την Ελλάδα και τα οποία δυστυχώς είναι πάρα πολλά.

Ξεκινώντας με το πρώτο μνημείο το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες έχει παραμεληθεί, στρέφουμε το βλέμμα μας στην Κόρινθο. Εκεί βρίσκεται ο πρόγονος του σημερινού σιδηρόδρομου καθώς αυτός ο πλακόστρωτος δρόμος, ένωνε το ανατολικό λιμάνι των Κεχριών του Σαρωνικού κόλπου, με το δυτικό λιμάνι Λεχαίου του Κορινθιακού κόλπου και επέτρεπε στα πλοία να μεταφέρονται ανάμεσα στον Κορινθιακό και τον Σαρωνικό. Ο Δίολκος ήταν ένας 6 χλμ. μακρύς σιδηρόδρομος που μετέφερε τις βάρκες πέρα από τον Ισθμό της Κορίνθου τον 6ο αιώνα π.Χ. και λειτουργούσε για πάνω από 1300 χρόνια. Τα πρώτα βαγόνια τραβηγμένα από άμαξες εμφανίστηκαν στην Ελλάδα, τη Μάλτα, και τα μέρη της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Άρχισαν στην Ευρώπη από περίπου το 1550 να λειτουργούν με την ξύλινες ράγες. Ο Δίολκος, κατασκευάστηκε από τον Περίανδρο, τύραννο της Κορίνθου, γύρω στο 600 π.Χ. Η κατασκευή του Δίολκου ήταν το αποτέλεσμα αρκετών αποτυχημένων αποπειρών διάνοιξης ενός ισθμού, ο οποίος θα ένωνε τους δύο κόλπους, αλλά ένα τέτοιο τεράστιο έργο ήταν φυσικό να μην μπορέσει να ολοκληρωθεί, αφού ήταν πέραν των δυνατοτήτων της εποχής, ένα τέτοιο εγχείρημα. Ο πρώτος που είχε την ιδέα διάνοιξης ενός ισθμού ήταν ο Περίανδρος (6ος αιώνας π.χ. ),για ν ακολουθήσουν οι Δημήτριος ο Πολιορκητής, Ιούλιος Καίσαρας, αυτοκράτορες Γάϊος και Αδριανός, Γάϊος Καλιγούλας και ο Νέρωνας. Ο τελευταίος μάλιστα, το 67 π.χ. πραγματοποίησε τα εγκαίνια της διάνοιξης του ισθμού σκάβοντας με μια χρυσή αξίνα και μεταφέροντας μια χούφτα χώμα, σε μια τελετή λαμπρή. Η κάθε αποτυχημένη απόπειρα επιδείκνυε στους επίδοξους κατασκευαστές του ισθμού την χρησιμότητα του Διολκού. Οι υπάρχουσες αναφορές για υπερισθμίσεις, ξεκινούν από το 428 π.Χ., όπου ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι οι Σπαρτιάτες πέρασαν στόλο από τον Κορινθιακό «ες την προς Αθήναις θάλασσα». Φαίνεται ότι οι αρχαίοι συγγραφείς θεωρούσαν δεδομένη την ύπαρξη του Δίολκου.

Ερχόμενοι στο σήμερα, διαπιστώνουμε το «έγκλημα» της πολιτείας, η οποία έχει αφήσει αυτό το μνημείο να καταστρέφεται χρόνο με το χρόνο χωρίς να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση για να το «διασώσει». Οι ανασκαφές, μεταξύ 1956 και 1962 από τον αρχαιολόγο Νίκο Βερδελή, έφεραν στο φως έναν λιθόστρωτο δρόμο με πλάτος από 3,5 έως σχεδόν 6 μέτρα. Η ακριβής διαδρομή και η αφετηρία του μνημείου στον Σαρωνικό δεν είναι γνωστές. Ο Στράβων αναφέρει ότι κατέληγε στον Σχοινούντα (το σημερινό Καλαμάκι). Στη διαπιστωμένη διαδρομή του, κοντά στον Κορινθιακό, ο Δίολκος προχωρούσε με μεγαλόπρεπες στροφές ακολουθώντας τη διαμόρφωση του εδάφους – γιʼ αυτό και έχουν βρεθεί τμήματά του τόσο στην Πελοπόννησο όσο και στη Στερεά. Ιδίως στην Στερεά, είναι έντονες οι αυλακώσεις από τις ρόδες των «ολκών», των οχημάτων πάνω στα οποία μεταφέρονταν τα πλοία. Υπάρχει και ένα τμήμα με λαξευμένες τροχιές. Έπειτα από αυτές τις πολύ σημαντικές ανασκαφές το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν και είναι ανύπαρκτο. Ήδη από την δεκαετία του 1980 οι κινήσεις του Υπουργείου δεν είναι οι «κανονικές» όπως άλλωστε θα του άρμοζε (του Υπουργείου). Αντί να ασχολούνται με το να αναχαιτίζουν τη διάβρωση, ασχολούνταν περισσότερο με το να αναχαιτίζουν το ενδιαφέρον των ευαίσθητων πολιτών για το μνημείο. Αντί να δίνουν μάχες για τη σωτηρία του Δίολκου, έδιναν μάχες για να σώσουν τα προσχήματα και έτσι αυτό το μνημείο παγκόσμιας σημασίας και κληρονομιάς απλά «αργοσβήνει» στο διάβα του χρόνου.

Όπως προανέφερα, μαθαίνοντας και γνωρίζοντας για τα διάφορα μνημεία ανά όλη τη χώρα τα οποία βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση και κοινοποιώντας τα, βοηθούμε στην άσκηση πιέσεως προς την πολιτεία να κάνει κάτι άμεσα. Για την διάσωση του Δίολκου μπορείτε να υπογράψετε στο παρακάτω σύνδεσμο στο ίντερνετ : http://www.thepetitionsite.com/petition/870477005 γιατί πραγματικά η πολιτιστική κληρονομιά πρέπει να διαφυλάσσεται και αν η πολιτεία «κάνει τα στραβά μάτια» καιρός να…. της τα ισιώσουμε εμείς!!!!

Πηγές : ecocrete.gr –  Σοφία Λοβέρδου, βικιπαίδεια.

δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα «Παρατηρητής» στις 14/4/2010 Αρ.Φ. 832

MONUMENTS IN DESPAIR – 1. DIOLKOS

Our culture – our heritage! Our country is among the few worldwide to have this wealth of heritage that initially goes back millennia. While the state should be «exploiting» the culture, just blind and most times .. «Fight» as well, as compared with the findings that have come to light  in a museum or an archaeological survey because most or they are buried again or simply left at the mercy of the disaster. This second «series» after the articles ‘current standards’ is to inform the monuments «neglecting» the state in Greece, which unfortunately is too much.

Beginning with the first monument in recent decades has been neglected, we look at Corinth. There is the ancestor of today’s railroad and this paved road, connecting the eastern port of millet Saronic Gulf, the western port Lecheou the Corinthian Gulf and allowed ships to be transferred between the Corinthian and the Saronic Gulf. The Diolkos was a 6 km long railway that transported boats across the Isthmus of Corinth in the 6th century BC and operated for over 1300 years. The first wagons pulled by wagons appeared in Greece, Malta and parts of the Roman Empire. Began in Europe around 1550 to work with wood slats. The Diolkos, was built by Periander, tyrant of Corinth, around 600 BC The construction of Diolkos was the result of several failed attempts opening an isthmus, which would unite the two bays, but such a huge project was naturally unable to complete because it was beyond the capabilities of the era, such a project. The first had the idea of opening an isthmus was Periandros (6th century BC) to n followed by Demetrius besieger, Julius Caesar, emperors Hadrian and Gaios, Gaios Caligula and Nero. The latter fact, in 67 BC made the opening the opening of the isthmus with a gold digging hoe and carrying a handful of soil, in a ceremony brilliant. Each failed attempt presented to aspiring makers of the usefulness of the isthmus Diolkos. Existing reports say that, starting in 428 BC when Thucydides says the Spartans crossed the fleet from Corinth ‘s the sea to Athens. It seems that the ancient writers thought given the existence of Diolkos.

Coming in today,we  see the «crime» of the state, which has left this monument to be destroyed every year without making any moves on to the ‘rescue’. The excavations between 1956 and 1962 by archaeologist Nick Verdelis, unearthed a paved street width from 3.5 to almost 6 meters. The exact route and starting point of the monument in the Saronic Gulf are unknown.As  Strabo says that it resulted in Schoinounta (now Kalamaki). The known route, near Corinth, the Diolkos stall speed along with lavish nature of the terrain – this and found parts of both the Peloponnese and in Central. Particularly in Central is marked by grooves in the wheels of «olkon, vehicles on which they were transported by ships. There is a section cut paths. After these very important excavations in the Ministry of Culture was and is non-existent. Since the 1980s, movements of the Ministry are not «normal» like it deserves (the Ministry). Instead of dealing with it to inhibit corrosion, dealing more with the interest to inhibit the sensitive citizens of the monument. Instead of giving battle to save Diolkos, struggling to save the appearances, so this UNESCO world heritage significance and simply «fading out due» over the years.

As I said, learning and knowing the various monuments throughout the country at that are in unacceptable condition and communicate them, helping to exert pressure on the state to do something immediately. To save Diolkos you sign at the following Internet link: http://www.thepetitionsite.com/petition/870477005   because real cultural heritage should be preserved if the state is «turning a blind eye» we have to open their eyes!!

Sources: ecocrete.gr – Wisdom Loverdos, Wikipedia.

published by the newspaper «Observer» on 14/4/2010 Ar.F. 832


Advertisements
2 Σχόλια
  1. Σοφία Λοβέρδου permalink

    Η περίπτωση του Δίολκου είναι τραγική. Μια περίληψη (μόνο) της απίστευτης αλληλοδιαδοχής από γκάφες και παρανομίες θα καθόρισαν την σημερινή κατάσταση του μνημείου, θα βρείτε στο: http://www.in.gr/Reviews/imagegallery.asp?lngReviewID=1667&lngChapterID=70039&lngItemID=57977

    Μια σειρά από έγγραφα που πιστοποιούν τη διαχρονική πνευματική, ηθική και επιχειρησιακή αναπηρία του Υπουργείου Πολιτισμού θα βρείτε στο: http://www.facebook.com/album.php?aid=159155&id=660439101&l=6925b75465 Δεν είναι ακόμα πλήρης, όμως η ανικανότητα, η εγκατάλειψη και η ανοησία κραυγάζουν μέσα από τις επιστολές…

  2. enimerwsi permalink

    να σαι καλά σε ευχαριστώ πολύ θα τα μελετήσω….

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: