Skip to content

η δεισιδαιμονία της Παρασκευής και 13

Νοέμβριος 6, 2009

cat_2845Πόσοι είναι προληπτικοί; Φτύνουν στον κόρφο τους, δεν περνούν κάτω από σκάλα, κουβαλάνε μπλε μάτι ή αλλάζουν δρόμο αν συναντήσουν μαύρη γάτα; Πολλοί και μάλιστα οι περισσότεροι έχουν σαν μεγάλη φοβία την Παρασκευή και 13 ή την Τρίτη, ότι κάτι πολύ άσχημο θα τους συμβεί. Αυτή η δεισιδαιμονία κρατάει εδώ και πάρα πολλούς αιώνες και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες χώρες όπως Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία αλλά και Ελλάδα. Σε πολλές χώρες μάλιστα κάποια κτίρια δεν έχουν 13ο όροφο ή κάποιοι δρόμοι δεν έχουν τον αριθμό 13!!! Γι αυτό υπάρχει και η Παρασκεβιδεκατριαφοβία (Paraskevidekatriphobia) καθώς και η τρισκαιδεκαφόβια (triskaidekaphobia), δηλαδή η φοβία ενός ανθρώπου για την συγκεκριμένη ημέρα.  Βέβαια όσοι στηρίζουν αυτή την προκατάληψη επικαλούνται ιστορικά γεγονότα ιδιαίτερα σημαντικά, λίγοι δε την προκατάληψη την στηρίζουν στον Μυστικό δείπνο και την Μεγάλη Παρασκευή. Είναι γνωστό πως ο αριθμός 12 πιστεύεται σαν «τέλειος» και το συν 1 απλά «χαλάει» αυτή την άρτια τελειότητα!!! (12 ζώδια, 12 μήνες, 12 μαθητές του Χριστού, 12 θεοί του Ολύμπου κτλ)

Γέννηση αυτού του μύθου αποδίδεται την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 1307 όταν ο Πάπας με διάταγμα του αποφασίζει την θανάτωση των Ναϊτών Ιπποτών με φρικαλέο τρόπο. Οι εννέα ιδρυτές έδωσαν υπόσχεση στο Χριστό για την προστασία των προσκυνητών που ταξίδευαν στα ιερά εδάφη, μας λένε οι ιστορικές πηγές. Αλλά επεκτεινόμενοι σε πολλά μέλη κατάφεραν με τον καιρό να ελέγχουν πολλά τμήματα σε πολλές χώρες και αυτό αποτέλεσε απειλή για τον Πάπα ο οποίος με το διάταγμα τους καταδίκασε σε βασανιστήρια και έπειτα σε θάνατο. Βέβαια αρκετοί από αυτούς διέφυγαν. Ερχόμενοι πιο κοντά στην εποχή μας και ιδιαίτερα την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου του 1899 βρισκόμαστε στο πρώτο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Νέα Υόρκη. Βέβαια η συγκεκριμένη επαλήθευση θεωρήθηκε ως απλή σύμπτωση και όχι ως γεγονός διότι από το 1307 είχαν περάσει αρκετοί αιώνες. Λίγα χρόνια αργότερα όμως, στις 13 Μαΐου του 1927 ξεκινάει μία εποχή δύσκολη για την Αμερική και στη συνέχεια για όλο τον κόσμο, με την «έναρξη» του οικονομικού «κραχ» που διέλυσε την παγκόσμια οικονομία. Τι μέρα ήταν όταν ξεκίνησαν όλα; Φυσικά Παρασκευή και 13!!! Η λεγόμενη black Friday (= μαύρη Παρασκευή). Βέβαια αυτές οι ημερομηνίες συμπεριλαμβάνουν όλες ένα γεγονός. Αυτό που διαφέρει στην περίπτωση του Apollo 13 είναι …… τα πολλά 13άρια. Η αποστολή της NASA λοιπόν για το Φεγγάρι με το Apollo 13 ξεκινάει στις 13:13 και έπειτα από δυο μέρες στις 13 Απριλίου του 1970 διακόπτεται έπειτα από σοβαρά προβλήματα. Η μέρα 13 Απριλίου ήταν βεβαίως Παρασκευή. Έπειτα από όλες αυτές τι περιπτώσεις λοιπόν Βρετανοί επιστήμονες διαπίστωσαν έπειτα από έρευνα πως πλέον Παρασκευή και 13 και Τρίτη και 13 τα ατυχήματα μειώνονται αφού ο κόσμος είναι πιο προσεκτικός!!!

Ερχόμενοι τώρα στον αντίλογο υπάρχει εξήγηση για όλα τα παραπάνω που τα κατατάσσει απλά στον όρο σύμπτωση. Σύμφωνα με στατιστικό πείραμα έχει διαπιστωθεί ότι η Παρασκευή έχει πιο πολλές πιθανότητες να «πέσει» στο 13 το χρόνο επειδή ο χρόνος έχει πιο πολλές …… Παρασκευές σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας!!! Δηλαδή Παρασκευή έχουμε (στατιστικά) 688 φορές το χρόνο ενώ οι υπόλοιπες μέρες «πέφτουν» 687, 686 ή 685. Οπότε για να πέσει μέσα στον μήνα την 13η ημέρα περισσότερες πιθανότητες έχει η Παρασκευή. Και αν αναλογιστούμε τα παγκόσμια γεγονότα στην ουσία ελάχιστα έχουν πέσει Παρασκευή και 13!!! Οπότε ο μύθος περί ατυχήματος ή κακοτυχίας απλά καταρρίπτεται εύκολα.

Ας μην τα χρεώνουμε όμως όλα στο 13 διότι υπάρχουν και άλλοι αριθμοί που έχουν απασχολήσει τους προληπτικούς κατά καιρούς όπως του 23. Αλλά και πάλι όλα αυτά είναι μια προκατάληψη καθώς τα γεγονότα ανά τους αιώνες είναι πάρα πολλά για να «κατηγορήσουν» μια ημέρα ή έναν αριθμό. Μήπως πρέπει να αναζητούμε την λογική εξήγηση πριν τα αποδώσουμε όλα στην κακή μας τύχη;;; και μήπως αυτή η κακή μας τύχη δεν δημιουργείται από κανέναν άλλον αλλά απλά από εμάς;;;

Πηγές : εφημερίδα Καθημερινή, παγκόσμια ιστορία.

δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα «παρατηρητής» στις 4/11/2009 Αρ.Φ. 811

THE SUPERSTITIOUS OF FRIDAY THE 13TH

Who’s superstitious? They do not go down the stairs, they are carrying blue eye or change the way or they  encounter a black cat? Many or even most of them have as big scare on Friday and 13 (or Tuesday), something very bad happens to them . This superstition holds over many centuries, particularly in certain countries such as England, France, Spain and Greece. In many countries, even some buildings have no 13th floor and some roads are not the number 13! Therefore there is the Paraskevidekatriafovia  and the triskaidekafovia , namely the fear of a man on that day. Of course those who support this bias rely very important historical events, and few support the bias in the Last Supper and Good Friday. It is known that the number 12 is believed as a «perfect» and plus 1 single «spoil» this perfect perfection! (12 zodiac, 12 months, 12 disciples of Christ, 12 gods of Olympus, etc)

Birth of this myth is attributed Friday, October 13, 1307 when a decree of Pope decides to kill the Templar Knights in grisly fashion. The nine founders gave promise of Christ to protect pilgrims traveling to the holy land, we are told by the historical sources. But expanding to many members managed over time to control many parts in many countries and this was a threat to the pope, who by the decree of the condemned to torture and then death. Of course many of them escaped. Coming closer to our age and especially Friday, September 13, 1899 we are the first car crash in New York. Certainly this particular check was a mere coincidence and not fact because since 1307 had spent several centuries. A few years later, however, on May 13, 1927 begins a difficult time for America and then throughout the world, the «beginning» of economic «crash» that broke up the global economy. What day was when it all started? Course Friday the 13th! The so-called black Friday . Of course these dates include any one event. What is different in the case of Apollo 13 is … … many 13s. The mission of NASA, therefore the Moon with Apollo 13 starts at 13:13 and after two days on April 13, 1970 was suspended after serious problems. The day was April 13 course Friday. After all these cases what we British scientists found after investigation that now and Friday 13 and Tuesday 13 accidents reduced because people are more careful!

Coming now to the contradiction is no explanation for all this which classifies the term simply coincidence. According to statistical test has been found that Friday is more likely to «fall» in the 13 year because time has more … … Fridays compared to other days of the week! That Friday we (statistics) 688 times a year while other days ‘fall’ 687, 686 or 685. So to drop later this month on 13 days is more likely Friday. And if you think about world events have actually fallen slightly Friday the 13th! So the myth of an accident or just bad luck easily rebutted.

Let all but the charge to 13 because there are other numbers that have concerned the superstitious at times such as 23. But again all this is a bias as the events over the centuries is too much to «blame» a day or a number. Do I need to look at logical explanation before the attribute to all our bad luck??? And whether this bad our luck is not created by anyone else but just from us???

Sources: Daily newspaper and world history.

published by the newspaper «Observer» on 4/11/2009 Ar.F. 811

παρασκ κ 13

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: