Skip to content

μάθημα Τουρκικών στα σχολεία!

Ιουλίου 3, 2009

fek - tourkiki glossa«Αν είναι αλήθεια τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας…» διάβασα σε ένα άρθρο του κ. Δημήτριου Κατσούρη. Και επειδή δεν το ήξερα, το έψαξα και διαπίστωσα ότι ναι είναι αλήθεια, μια αλήθεια τριών ετών αφού το συγκεκριμένο ΦΕΚ-867 (η πρώτη σελίδα του ΦΕΚ όπως φαίνεται στην εικόνα) είναι της 10 Ιουλίου 2006 επί υφυπουργίας Γ. Καλού !!! Με αυτό το ΦΕΚ αποφασίζεται η εκμάθηση της Τούρκικης γλώσσας στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου με σκοπό την επιδίωξη των μαθητών να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα προκειμένου να έρθουν σε επαφή με την επίσημη γλώσσα μις γειτονικής χώρας, της Τουρκίας.

         Όχι δεν αναφέρεται στην Θράκη (αν και εκεί εφαρμόζεται ήδη), πουθενά σε όλο το ΦΕΚ (μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ στην εξής ιστοσελίδα   http://www.laos.gr/FEK867.pdf  ) δεν αναφέρεται περιοχή, αλλά είναι για όλη την Ελλάδα!!! Μάλιστα προσπαθούν να μας πείσουν για αυτήν την «θετική» εξέλιξη της παιδείας μας με ανούσια επιχειρήματα. Πάμε να τα δούμε ένα – ένα ……

1)    «Να κατανοούν και να παράγουν (οι μαθητές) προφορικό και γραπτό λόγο»

Αναρωτιέμαι λοιπόν : εφόσον οι μαθητές Δημοτικού επιβαρύνονται από νωρίς στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας (‘Β Δημοτικού) η οποία είναι υποχρεωτική, και στην εκμάθηση μεταξύ Γαλλικής και Γερμανικής (Έ Δημοτικού) κατόπιν επιλογής, ποιος ο λόγος να επιβαρυνθούν και με μια στην ουσία «άχρηστη» γλώσσα που μιλούν μόνο σε μια χώρα η οποία χώρα δεν είναι καν στην ΕΕ; Δηλαδή θα μπορούσαν κάλλιστα να βάλουν την Ισπανική γλώσσα που μιλούν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη ή την Κινέζικη γλώσσα που είναι γλώσσα του μέλλοντος.

       2)  «να αναπτύσσουν γλωσσολογική και κοινωνιογλωσσική ικανότητα»

Και συνεχίζω : και γιατί να μην μαθαίνουν οι μαθητές την Αρχαία Ελληνική που διδάσκεται σε πανεπιστήμια παγκοσμίως και είναι η κληρονομιά μας; Ως γνωστόν οι μεγαλύτεροι επιστήμονες και ειδικότερα αστροφυσικοί γνωρίζουν άπταιστα την Αρχαία Ελληνική διότι είναι βασισμένη και τελειοποιημένη πάνω σε αριθμούς και αυτό τα λέει όλα. Γιατί λοιπόν οι «κύριοι» του πολιτικού συστήματος δεν θέλουν να βοηθήσουν την παιδεία των παιδιών μας; Γιατί δεν θέλουν να αλλάξουν το σύστημα προς το καλύτερο αλλά το «πολεμούν» με τον πιο ύπουλο τρόπο;

3)«να χρησιμοποιούν την Τούρκικη γλώσσα ως μέσο απόκτησης νέων γνώσεων και πολιτισμικών εμπειριών»

Θα μας τρελάνουν; Ποιος πολιτισμός της Τουρκίας; Μήπως είναι ανιστόρητοι και πρέπει επειγόντως να επισκεφθούν μια βιβλιοθήκη; (μπα. Ξέρουν τι κάνουν. Ότι εδώ και χρόνια, μας πουλάνε χωρίς να το ξέρουμε). Η Ελλάδα έχει ιστορία χιλιετιών δίνοντας τα φώτα σε όλους τους λαούς και εμπνέοντας μέχρι σήμερα φιλοσόφους και επιστήμονες. Η ιστορία και η γλώσσα που πρέπει να διδασκόμαστε για να έχουμε πολιτιστική παιδεία είναι η Ελληνική. Βέβαια ο οποιοσδήποτε που θέλει να μάθει μια οποιαδήποτε γλώσσα για τους δικούς του λόγους βρίσκει καθηγητή και την μαθαίνει. Στα σχολεία μας διδάσκεται πολύ σωστά η Αγγλική εφόσον την μιλούν όλοι οι λαοί και άλλη μία κατ’ επιλογήν για επέκταση γνώσεων (αν και από το Δημοτικό που ακόμα δεν έχουν βάσεις της γλώσσας μας οι μαθητές είναι λάθος).

      Γιατί λοιπόν όλοι οι πολιτικοί και όλα τα ΜΜΕ αποσιωπούν το γεγονός; Δεν θα έπρεπε ο λαός να γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι; Μήπως μας προετοιμάζουν για καμιά «καινούργια πώληση»; Θα μου πείτε, υπερβολές. Δεν είναι υπερβολές διότι το κρύβουν, πολύς κόσμος τουλάχιστον το αγνοεί, όπως και πολλές άλλες αποφάσεις που παίρνονται πίσω από την πλάτη μας. Σε λίγα χρόνια θα πρέπει να διδάσκουμε οι ίδιοι τα παιδιά μας και ιστορία (πραγματική όχι αυτήν που διδάσκεται στα σχολεία), και την γλώσσα μας. Κατάργησαν το πολυτονικό, το στίγμα (ΣΤ), άλλαξαν την γραφή πολλών λέξεων, άρα «κάπου το πάνε» το ζήτημα.

           Εγώ τα συμπεράσματα μου τα έβγαλα, ο καθένας από εσάς τα δικά του θα τα βγάλει μόνος του. Μια «φιλική» συμβουλή  στους «δημοκράτες» πολιτικούς που τα κρύβουν : μαζί με τα βιβλία της Τούρκικης γλώσσας να δίνετε στους Έλληνες μαθητές την «ιστορία της Ελλ. Επαναστάσεως» του Σπ. Τρικούπη ή τα «Απομνημονεύματα» του Μακρυγιάννη και του Φ. Φωτάκου ή αν δεν σας κάνουν έργα των Ελλήνων για την πραγματική ιστορία υπάρχουν και πολλά έργα ξένων συγγραφέων. Έτσι μιας που θα διδαχτούν τα παιδιά τον πολιτισμό της γειτονικής χώρας να μάθουν και την «λαμπρή» ιστορία της.

δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα «παρατηρητής» στις 1/7/2009 Αρ.Φ. 794

 

«If it is true then we are worthy of our destiny …» I read in an article by Dimitrios Katsouris. And because I did not know about it I sought and found that yes it is true, a true three years after the GG-867 (the first page of the Gazette as shown in the picture) is on 10 July 2006 Secretary of State C. Good! This Gazette decided to learn the Turkish language in all three classes of school to pursue students to develop communicative competence in order to come into contact with the official language Miss neighbor, Turkey.
          No, not mentioned in Thrace (though there is already), nowhere in the entire Gazette (you can read the Government Gazette at the following website http://www.laos.gr/FEK867.pdf) is not mentioned region, but throughout the Greece! Indeed trying to convince us that for «positive» evolution education with meaningless arguments. Come to see one to one … …
1) «To understand and produce (students) oral and written»
I wonder: if the students from early primary burden in learning English (Elementary B) which is mandatory, and learning between French and German (with City) at  choice, why be burdened with an essentially « pointless »language spoken only in a country that country is not even in the EU? They could put the Spanish language which is spoken by millions of people around the world or the Chinese language which is the language of the future.
        2) «develop linguistic ability »
It continues: and why should not students learn ancient Greek taught at universities worldwide and our heritage? After major scientists in particular astrophysics know Ancient Greek fluently because it is based on and refined in numbers and this says it all . Why then «main» the political system does not want to help the education of our children because they do not want to change the system for the better but the «war» in the most underhand way?
3) «to use the Turkish language as a means of acquiring new knowledge and cultural experiences»
Are they trying to make us crazy? Which Turkish culture? Haven’t they ever read a book? urgently they need to visit a library (no. They know what they are doing. That for years, they sell the country and we do not  know it). Greece has a history of millennia with the lights on all the people so far and inspiring philosophers and scientists. The history and language to be learned in order to have culture is Greek. Certainly anyone who wants to learn any language for its own sake finds a teacher and learns. In our schools is taught very well in English when talking to all the people and another at the option of extending knowledge (but it is wrong too early as the students do not speak Greek poperly).
       So why all the politicians and the media all the silent event? Should not the people to know what future? Are we preparing for any «new sale»; would tell me, too. There is excessive because the hide, at least many people unaware, like many other decisions made behind our backs. In a few years should teach their own children and our history (real not this taught in schools), and our language. Repeal multitone, position (ST), changed the spelling of many words, so «somewhere to go» issue.
            The conclusions I have drawn me, each with its own you will take alone. A «friendly» advice to «democracy» politicians who hide: together with the Turkish language books give students the Greek «History of the Greek Revolution» of Sp Trikoupi or «memoirs» of Makriyannis and F. Fotakis or if you do works of the Greeks for the real story and there are many works of foreign authors. So that a child will learn the culture of the neighboring country to learn and «brilliant» history.
published by the newspaper «Observer» on 1/7/2009 Ar.F. 794
Advertisements
4 Σχόλια
 1. Αρετή permalink

  Καλησπέρα Δέσποινα. Είναι πράγματι λυπηρό αυτο που διάβασα,δεν το ήξερα οτι έχει ειπωθει να μάθουν στα παιδιά τουρκικα! Έλεος! Μία αυτος που βάλανε στην Λάρισα, μία τωρα αυτο, βλέπω να γίνεται το ντου απο αυτους σιγα σιγα και χωρις ο λαος μας να πάρει γραμμή το παραμικρο..

 2. enimerwsi permalink

  φιλενάδα
  το θέμα είναι εμείς τι μαθαίνουμε στα παιδιά μας………..
  είναι η μόνη ελπίδα πίστεψε με

 3. Πιθανον να εχουν πολλους φιλολογους ανεργους στην τουρκια και για να βοηθησουμε ,κατα τη συνηθη τακτικη των «αξιων και τιμιων»ελληνων «πολιτικων» μας,για αλλη μια φορα μας αποδεικνειουν πως τα εχουν 300???

 4. enimerwsi permalink

  έχεις δίκιο φίλε μου , αλλά δυστυχώς επειδή θα είχα πρόβλημα με το νόμο δεν μπορούσα να τους τα χώσω κανονικότατα
  μίλησα πολύ ευγενικά

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: