Skip to content

το νέο Μουσείο της Ακρόπολης

Ιουνίου 19, 2009

                melina      Αν ζούσε η Μελίνα Μερκούρη στις μέρες μας, θα ένιωθε ότι δικαιώνεται έπειτα από τόσους διπλωματικούς αγώνες όσον αφορά την επιστροφή των γλυπτών (και όχι μάρμαρα όπως επιμένουν να τα ονομάζουν οι περισσότεροι) του Παρθενώνα και την ανέγερση μουσείου στην Ακρόπολη το οποίο θα ανταποκρίνεται στα σπουδαία αυτά εκθέματα. Όπως είχε πει «Πρέπει να καταλάβετε τι σημαίνουν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα για μας, είναι το καμάρι μας. Είναι οι θυσίες μας. Είναι το υπέρτατο σύμβολο ευγένειας. Είναι φόρος τιμής στη δημοκρατική φιλοσοφία. Είναι η φιλοδοξία και το όνομά μας. Είναι η ουσία της ελληνικότητάς μας». Και » Αν με ρωτήσετε εάν θα ζω όταν τα Μάρμαρα του Παρθενώνα επιστρέψουν στην Ελλάδα, σας λέω πως ναι, θα ζω. Αλλά κι αν ακόμη δεν ζω πια, θα ξαναγεννηθώ». Όταν ρωτήθηκε από τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου «που θα τα βάλετε;» απάντησε « στο νέο Μουσείο Ακροπόλεως που θα φτιάξουμε».  Όχι τα γλυπτά δεν έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους, αλλά το πρώτο βήμα με το νέο μουσείο της Ακρόπολης είναι πλέον γεγονός. Γεγονός που παίρνει σάρκα και οστά αυτές τις μέρες με την κορύφωση των εγκαινίων στις 20 Ιουνίου 2009.

          Από τις 21 Ιουνίου 2009 και για όλο το έτος, οι πολίτες θα μπορούν να επισκέπτονται το μουσείο στη συμβολική τιμή του 1 ευρώ για να «δοθεί η δυνατότητα στους πάντες να το επισκεφθούν αλλά και για να τιμηθεί ο Έλληνας φορολογούμενος που το χρηματοδότησε με τον ιδρώτα του», σύμφωνα με τον Υπουργό Πολιτισμού, Αντώνη Σαμαρά. Από το 2010, η τιμή εισόδου θα είναι 5 ευρώ. Το όραμα πολλών δεκαετιών, το «στοίχημα», η ανάγκη, το μουσείο όλων των Ελλήνων είναι πλέον πραγματικότητα αν και πέρασε πολλές δυσκολίες μέχρις ότου ολοκληρωθεί. Τρεις διαγωνισμοί προηγήθηκαν αλλά χωρίς αποτέλεσμα στο να ανεγερθεί το μουσείο, τώρα όμως είναι γεγονός. Βέβαια το παλιό μουσείο της Ακρόπολης θα παρουσιάζει την ιστορία της από την περίοδο που η Ακρόπολη είχε γίνει κάστρο από τα Βυζαντινά χρόνια και κυρίως από την Τουρκοκρατία και θα φτάνει μέχρι την μετατροπή της σε αρχαιολογικό χώρο. Το νέο μουσείο λοιπόν, φιλοξενεί ανεκτίμητα αρχαιολογικά γλυπτά και ευρήματα από την 4η χιλιετία π.Χ. μέχρι και τον 5ο αιώνα μ.Χ. Τα σωζόμενα γλυπτά που έχουν μεταφερθεί στο μουσείο εκτίθενται μαζί με πιστά αντίγραφα των εκπατρισμένων γλυπτών και όλα μαζί στο σύνολο τους πραγματικά κόβουν την ανάσα. Σύμφωνα με τον καθηγητή Δημήτρη Παντερμαλή, του ανθρώπου που πραγματοποίησε αυτό το όραμα, το μουσείο έχει ως εξής : «ο χώρος είναι 14.000 τ.μ. ο επισκέπτης εισερχόμενος στο ισόγειο περπατά πάνω σε διάφανο γυάλινο δάπεδο που αποκαλύπτει τα ευρήματα της ανασκαφής του Μακρυγιάννη η οποία απλώνεται ακριβώς από κάτω. Στο ισόγειο στεγάζονται το αμφιθέατρο, η αίθουσα εικονικής πραγματικότητας, η αίθουσα των περιοδικών εκθέσεων, το αναψυκτήριο, οι πληροφορίες και ένα πωλητήριο. Ακολουθεί η ράμπα με τη γυάλινη σκάλα όπου παράπλευρα στους τοίχους υπάρχουν τα ευρήματα από τις κλιτύς (δηλ. τις πλαγιές) της Ακρόπολης και αμέσως μετά ο 1ος όροφος, ο οποίος κατά το ήμισυ καλύπτεται με τα έργα της αρχαϊκής εποχής και του αυστηρού ρυθμού. Στη συνέχεια ανεβαίνουμε στον 3ο όροφο στην αίθουσα με τα εκθέματα του Παρθενώνα. Η επόμενη στάση είναι στον 2ο όροφο, όπου υπάρχει το εστιατόριο, ένα ακόμη πωλητήριο και η μεγάλη βεράντα με θέα τον Ιερό Βράχο. Ο επισκέπτης κατεβαίνει στη συνέχεια στο άλλο μισό του 1ου ορόφου, το οποίο δεν έιχε δει κατά την άνοδό του, όπου συναντά την ενότητα των Προπυλαίων, τον Ναό της Αθηνάς Νίκης και το Ερεχθείο με τις Καρυάτιδες. Η περιήγηση μας στον χρόνο συνεχίζεται με ελληνιστικά και ρωμαϊκά εκθέματα και τα λοιπά ευρήματα που φτάνουν μέχρι τον 5ο αι. μ.Χ.».

          Η διευθύντρια επικοινωνίας του Βρετανικού Μουσείου δήλωσε πως τα γλυπτά μπορούν να μας δανεισθούν για κάποιο χρονικό διάστημα με την προϋπόθεση να αναγνωρίσει η χώρα μας την ιδιοκτησία των Άγγλων, κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να γίνει. Και φυσικό είναι, η κληρονομιά των προγόνων μας  είναι φυσικά για όλο τον κόσμο, αλλά τίθεται θέμα σεβασμού τα γλυπτά να βρίσκονται στην χώρα που τα δημιούργησε και να εκτίθενται στο διεθνές κοινό από κει. Οι απόψεις διίστανται αν τα έκλεψε ο Έλγιν ή αν του εδόθησαν, όπως και ναι όμως  είναι Ελληνικά και πρέπει το διεθνές κοινό να τα θαυμάζει στην χώρα που δημιουργήθηκαν. Ας ελπίσουμε ότι θα επιστρέψουν. Τα διεθνή Μ.Μ.Ε. κάνουν λόγο για το μουσείο, ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου και πράγματι αυτό συμβαίνει, αλλά μια επίσκεψη του καθενός από εμάς θα μας πείσει αν αυτό είναι αλήθεια. Μια επίσκεψη (ή καλύτερα παραπάνω από μία) που αξίζει.

 

(14/6/2009)

 

Πηγή : συνέντευξη του Δημήτρη Παντερμαλή στο Έθνος της Κυριακής.

 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «παρατηρητής» στις 17 Ιουνίου 2009 Αρ.Φ. 792

       mouseio1        If Melina Mercouri lived in our days, will feel vindicated that after so many diplomatic struggles concerning the return of the sculptures (not marble as they insist to call the most) of the Parthenon and the Acropolis museum building that will meet the great these exhibits. As he said «We need to understand what the Parthenon Marbles to us, is our pride. They are our sacrifices. It is the supreme symbol of politeness. It is a tribute to the democratic philosophy. It is the ambition and our name. It is the essence Greekness of us. » And «If you ask whether we live if the Elgin Marbles back to Greece, I would say that yes, we live. But they still do not live longer, be reborn.» When asked by the Director of the British Museum «where will the marbles be?» said «the new Acropolis Museum that will be made». Not the sculptures are not returned to their homeland, but the first step in the new Acropolis museum is a fact. Which takes shape these days with the highlight of the inauguration on 20 June 2009.

           From 21 June 2009 and throughout the year, people can visit the museum for a symbolic price of 1 euro to «allow everyone to visit and to celebrate the Greek taxpayer financed by the sweat of », according to Culture Minister, Antonis Samaras. Since 2010, the price of entry is 5 euros. The dream of many decades, the «bet», the need, the museum of all Greeks is now a reality and if passed many difficulties pending. Three competitions before but nothing was to build the museum, but now it is a fact. Of course the old Acropolis museum showing the history of the period that the Acropolis was made by the Byzantine castle years and mainly from the Turks and reaches the conversion to the archaeological site. So the new museum hosts priceless sculptures and archaeological finds from the 4th millennium BC until the 5th century AD The surviving sculptures carried out in the museum along with true copies of expatriate sculptors and together as a whole actually cut away. According to Professor Dimitris Pantermali, the man who made this vision, the museum is as follows: «The area is 14,000 sq.m. visitors entering the ground walking on a transparent glass floor revealing the findings of the excavation of Makrygianni which lies just below. The ground floor housed the auditorium, the virtual reality room, the hall of periodic reports, the refectory, the information and a shop. Then the ramp with the glass side staircase where the walls are the findings from the slope (ie slopes) of the Acropolis and immediately after the 1st floor, which covered over half the works of the archaic era and tight rhythm. Then climbing to the 3rd floor in the room with the exhibits of the Parthenon. The next stop is on the 2nd floor where the restaurant, one shop and a large veranda overlooking the Sacred Rock. The visitor then descends to the other half of the 1st floor, which was not seen in the rise of intersection with the section of the Propylaea, the Temple of Athena Nike and the Erechtheum caryatid. This time our tour continues with Hellenistic and Roman exhibits and other findings reach the 5th century. AD ».

           The Director of the British Museum said the sculpture can be borrowed for a period of time provided to our country recognize the ownership of English, which can not be done. And natural is the legacy of our ancestors is of course the whole world, but comes to respect the sculptures located in the country that created and displayed by the international audience here. Opinions differ whether stole the Elgin or if the given, and yes but the Greek and international audience have to admire the country created. Let us hope that they return. International Media speak about the museum, that is one of the largest in the world and this is the case, but a visit to each of us will convince us if this is true. A visit (or more than one) worth.

 

(14/6/2009)

 

Source: interview of Dimitris Pantermalis in the newspaper «Sunday Nation».

  published in the newspaper «Observer» on 17 June 2009 Ar.F. 792

mouseio2

Advertisements
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: