Skip to content

τι είδους δημοκρατία έχουμε;

Ιουνίου 5, 2009

180px-Solon«Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία, όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα» (Σύνταγμα της Ελλάδας, Άρθρο 1). Αυτό είναι γραμμένο στα «χαρτιά», τώρα αν ισχύει, πότε και κατά πόσο αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί βλέπετε η δημοκρατία που γεννήθηκε σε αυτήν εδώ τη χώρα, ουδεμία σχέση έχει με τα σημερινά απομεινάρια της.

Η λέξη δημοκρατία προέρχεται από τις λέξεις «δήμος» που σημαίνει λαός και «κρατώ» που σημαίνει εξουσιάζω. Η πρώτη θετική συμβολή προς την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας (και η μόνη πραγματική δημοκρατία) έγινε από τον Σόλωνα (639-559π.Χ.), ο οποίος με τους σεισάχθιους νόμους κατάργησε τα εκκρεμή χρέη, απελευθέρωσε αναδρομικά όλους τους υποδουλωμένους οφειλέτες και επέστρεψε τα δημευμένα περιουσιακά στοιχεία στους δικαιούχους. Επίσης ένα σημαντικό βήμα προς την δημοκρατία ήταν η εισαγωγή της συλλογικής άσκησης εξουσίας, ώστε να συμπεριληφθούν οι κατώτερες κοινωνικές τάξεις στο συμβούλιο των πολιτών (Εκκλησία του Δήμου) και στο λαϊκό δικαστήριο (Ηλιαία). Για να λειτουργήσει το παραπάνω μέτρο, ο Σόλωνας συσχέτισε την κατοχή υψηλών αξιωμάτων με την περιουσία και όχι με την καταγωγή, ενώ ίδρυσε, τέλος, την βουλή των 400. Ένας άλλος θεμελιωτής της δημοκρατίας ήταν και ο Κλεισθένης (570-507π.Χ.) ο οποίος, «νικώντας» την τυραννία και έπειτα από εξορία, με το νέο πολιτειακό σύστημα κατάργησε τους θεσμούς των φυλών και των γενών και με σχέδιο χώρισε την κάθε φυλή και διάσπασε την τοπική δύναμη της. Έτσι οι κάτοικοι έπαιρναν το όνομα τους από τον δήμο τους και καταργήθηκε η παλαιά διάκριση ανάμεσα σε παλιούς Αθηναίους και νεοπολίτες. Επίσης για να προστατεύσει το νέο πολίτευμα από την επιβολή της τυραννίδας, απομάκρυνε από την κορυφή της πολιτείας τον επώνυμο άρχοντα και καθιέρωσε τον οστρακισμό όπου οι πολίτες έγραφαν σε ένα όστρακο το όνομα κάποιου που θεωρούσαν επικίνδυνο για το πολίτευμα. Αν οι ψήφοι υπέρβαιναν τους 6.000 τότε αυτός εξοριζόταν από την Αθήνα για 10 χρόνια αλλά όταν επέστρεφε είχε κανονικά τα πολιτικά του δικαιώματα.

Περνώντας στον λεγόμενο «χρυσό αιώνα» του Περικλή (495-377 π.Χ.) συναντάμε μία πολύ διαφορετική δημοκρατία από αυτήν του Σόλωνα και του Κλεισθένη, μία «τυραννική δημοκρατία» εφόσον ο Περικλής παρέλαβε την Αθήνα στο ζενίθ της μετά από την δόξα και την λάμψη των Μηδικών και την παρέδωσε στον Πελοποννησιακό πόλεμο (431-404 π.Χ.), τον πιο καταστρεπτικό εμφύλιο στην ιστορία των Ελλήνων. Ονομάζεται «τυραννική» γιατί φέροντας το παράδειγμα των Μιλήσιων θα δούμε ότι τους κατέστρεψε επειδή δεν ενώθηκαν στην Αθηναϊκή συμμαχία. Ο Θουκιδίδης σχολιάζει σκληρά περί αυτού «οι προύχοντες πράσσουσι και οι ασθενείς ξυγχωρούσιν». Βέβαια όλοι γνωρίζουν πως στον λαμπρό αιώνα του Περικλή έγιναν τα μεγαλύτερα έργα τέχνης καθώς και εκείνη την εποχή στην Αθήνα διέμεναν λαμπρές προσωπικότητες όπως ο Σωκράτης, ο Ηράκλειτος, ο Παρμενίδης, ο Εμπεδοκλής, ο Λεύκιππος, ο Αναξαγόρας, ο Πίνδαρος καθώς και ο Ιπποκράτης και ο Φειδίας. Στην αρχιτεκτονική έχουμε την Ολυμπία της Ήλιδας και την Ακρόπολη της Αττικής. Η οποία Ακρόπολη σώζεται έως και σήμερα και μας «μαρτυράει» λίγη από την αίγλη της τότε Αθήνας, καθώς και έχει περάσει πολλές καταστροφές αλλά στέκεται ακόμα αγέρωχη στα βάθη των αιώνων.

Αν ζούσε σήμερα ο μέγας φιλόσοφος Αριστοτέλης και παρατηρούσε τα πολιτικά συμβάντα γύρω του, θα εξηγούσε «Γιατί δεν είμαι δημοκράτης». Θα ανέλυε για μία ακόμη φορά το γιατί το δημοκρατικό πολίτευμα καταστρέφει το έθνος. Ο Αριστοτέλης στο έργο του «Πολιτικά» εξηγεί το βασικό ελάττωμα της δημοκρατίας: εξομοιώνει τα ανόμοια και εξισώνει τα άνισα. Η δημοκρατία δίνει μία ψήφο, σε κάθε άτομο, ανεξαρτήτως ενεργού πολιτικής δράσεως. Έχει ως βασική αρχή την πλειοψηφία, άνευ προϋποθέσεων. Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπει (ή δεν αποτρέπει) την δημογραφική αλλοίωση του πληθυσμού. Δηλαδή αν αλλάξει η εθνολογική σύσταση ενός πληθυσμού, μπορεί να αλλάξει ο χαρακτήρας του κράτους. Αν για παράδειγμα στην Γαλλική δημοκρατία, κάποια στιγμή οι Άραβες γίνουν πλειοψηφία, το δημοκρατικό καθεστώς τους επιτρέπει όχι μόνον να πάρουν την εξουσία, αλλά να αλλάξουν τον χαρακτήρα του κράτους, από γαλλικό σε αραβικό. Αυτό το έγκλημα μπορεί να διαπραχθεί διότι απλούστατα το δημοκρατικό πολίτευμα δεν ενδιαφέρεται για το έθνος, για την φυλή, για την ιστορία, για τον πολιτισμό. Ενδιαφέρεται πάνω απ’ όλα για ψήφους. Ασχέτως από ποιόν προέρχονται οι ψήφοι.

Πάντα μία εποχή πρέπει να συγκρίνεται με το πριν και το μετά όπως αναφέραμε παραπάνω εκτός από το σήμερα που συγκρίνεται μόνο με το πριν. Και αν έρθουμε στις μέρες μας εκεί βλέπουμε το πολίτευμα στον χειρότερο βαθμό του. Τόσο όσο δεν ξέρουμε αν είναι όντως αυτό που νομίζουμε. Διότι η Ελλάδα πέρασε από όλα τα πολιτεύματα. Βασιλεία δεν έχουμε αλλά μας κυβερνούν συγκεκριμένες οικογένειες και τα παιδιά τους, ολιγαρχία δεν έχουμε αλλά οι 300 έχουν τον νόμο περί μη ευθύνης με το δικαίωμα να κλέβουν ασύστολα, τυραννία δεν έχουμε αλλά μερικοί πολίτες αντιμετωπίζονται σαν σκλάβοι, δικτατορία δεν έχουμε αλλά μας αναγκάζουν να υπομένουμε ότι θέλουν οι λίγοι, τουρκοκρατία δεν έχουμε αλλά οι φόροι που πληρώνουμε είναι χρυσάφι και οι παροχές μηδαμινές. Το πιθανότερο λοιπόν είναι να έχουμε το πολίτευμα της ασυδοσίας που ονομάζουμε δημοκρατία αλλά συνδυάζει όλα τα παραπάνω.

(29/5/2009)

Πηγές : Θουκυδίδης, Λιαντίνης «τα ελληνικά», Αριστοτέλης «Πολιτικά», ιστορία.

δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα «παρατηρητής» στις 3/6/2009 Αρ.Φ. 790

180px-Pericles_Pio-Clementino_Inv269

WHICH DEMOCRACY DO WE HAVE?

«The government of Greece is chaired parliamentary democracy, government is the foundation of the sovereignty of the people all powers derive from the people there for him and the nation and performed as required by the Constitution» (the Greek Constitution, Article 1). This is written in «paper», now if, when and whether this is another story. Why see the democracy that was born in this country, has nothing to do with the remains of today.

The word democracy comes from the words «city», which means people and «hold» means overrule. The first positive contribution to the establishment of democracy (and the only real democracy) was made by Solon (639-559p.Ch.) Which the laws repealed seisachthious outstanding debts, retroactively freed all debtors slaves and returned assets to beneficiaries. Also an important step towards democracy was the introduction of the collective exercise of power, to include the lower social classes in the council of citizens (City Church) and the People’s Court (Elias). To serve the above measure, the correlation Solon possession of high office with the property and not the origin, while up, finally, the parliament of 400. Another founder of democracy was the Kleisthenes (570-507p.Ch.) Which, «defeating» tyranny and after exile, the new state system has eliminated the institutions of the tribes and genera, and plan to split each race and the local division of power. So the people took their name from the municipality and abolished the old distinction between the ancient Athenians and new citizens. Also to protect the new government from enforcing the tyranny, removed from the top of the state the name and established the Lord ostrakismo where people were writing a shell in the name of someone they considered dangerous to the polity. If the votes exceeding 6000 he proscriber from Athens for 10 years but was returned when the normal political rights.

Turning to the so-called «Golden Age» of Pericles (495-377 BC) found a very different democracy from that of Solon and Kleisthenes, a «tyrannical democracy» as Pericles in Athens received a peak after the glory and the glow of Lucerne and delivered to the Peloponnesian War (431-404 BC), the most destructive civil war in the history of the Greeks. Called «tyrannical» because under the example of talk that will see them destroyed because they joined the Athenian alliance. The hard Thucydides commented on that «the ones do and the others forgive». Of course we all know how bright the century of Pericles was the greatest works of art and at the time resided in Athens brilliant personalities as Socrates,  Herakleitos , Parmenidis , Empedocles,  Lefkippos , Anaxagoras, Pindar and  Hippocrates and  Pheidias. In architecture we Elis to Olympia and the Acropolis of Athens. The Acropolis, which is preserved until today and it «shows» some of the prestige of the then Athens, and has spent many disasters, but still stands imperious in the depths of centuries.

If he lived today, the great philosopher Aristotle observed, and political events around him, it would explain «Why I am not a democrat». We analyzed once again why democracy is destroying the nation. Aristotle in his work «Politics» explains the basic flaw of democracy: the treats and unites the disparate unequal. Democracy gives one vote to each person, regardless of active political activity. Its basic principle of majority without preconditions. This means that it allows (or prevents) the demographic alteration of the population. So if the ethnological composition of a population may change the nature of the state. If for example the French Republic, at some point the Arabs are a majority, the democratic system not only allows them to take power but to change the character of the state, from French into Arabic. This crime can be committed simply because democracy does not care for the nation, the race for history, for culture. Interested above all for votes. Regardless of whom come from the votes.

Always a time to be compared with the before and after as mentioned above except today compared with just before. And if you come in our days there seeing the government in the worst degree. As much as we do not know if that is what they think. Because Greece has all polity. Reign but not govern us have specific families and their children, oligarchy does not have the 300 but have no legal liability on the right to steal continiously, tyranny does not have but some people are treated like slaves, not dictatorship, but we are forced to suffer they want the few, not Turkish, but we pay taxes is gold and minimal benefits. Most likely, therefore, is to have the unaccountability of government we call democracy, but combines all the above.

(29/5/2009)

Sources: Thucydides, Liantinis «the Greek», Aristotle «Politics», history.

published by the newspaper «Observer» on 3/6/2009 Ar.F. 790

Advertisements
3 Σχόλια
 1. sikam permalink

  Καλη μου φιλη
  Ακροβατεις σε μονοπατια γεματα κινδύνους.
  Με παθος παντα και διαθεση για αναζητηση της ταυτοτητας σου.αλλα…
  Η φυλή το Εθνος ,η αμεση η η αντιπροσωπευτικη δημοκρατία η θρησκευτικη δημοκρατια του Ιρανη οι Σοβιετικες δημοκρατιες, το ποσο δημοκρατια εχουμε και ποσο θα θελαμε, το δικαιωμα ψηφου (προσφατο)και γνωμης για τις γυναικες και εσενα προσωπικα τους φτωχους τους «ξενους»,ειναι θεματα που ποτιστηκαν με αιμα στην αναζητηση των ανθρωπων εδω και χιλιαδες χρονια.Μπαινεις με ορμη στο παλιο υαλοπωλειο το γεματο σκονη και πιθανα αχρηστα μπιχλιμπιδια με την ορμη της νεοτητας και το σεβομαι αυτο.Αλλα μπορει και να κανεις καποια λαθη εξ αιτειας αυτης της δημιουργικης ορμης.αι να λυπηθεις αργοτερα οταν διαπιστωσεις πως εσπασαν καποια πολιτυμα αντικειμενα που θαθελες να υπαρχουν.

 2. καλέ μου,
  διαβάζεις τι γράφω? τα κατανοείς ή πρέπει να τα επεξηγώ………
  είναι η ιστορία………
  μήπως να την αλλάζαμε γιατί δεν μας βολεύει κάποιους?
  ποια είναι τα επικύνδινα μονοπάτια ακριβώς?

  η μάθηση της κληρονομιάς και της ιστορίας μας?
  το ότι κοντεύουμε να γίνουμε ξένοι στο ίδιο μας το κράτος?
  το ότι η δημοκρατία που έχουμε είναι μια σκέτη ασυδοσία και μισή?

  για βγες έξω να κάνεις ένα γκάλοπ να δεις τι παίζει
  και καλύτερα
  άνοιξε και κανα βιβλίο να δεις τι λέει……… έτσι από περιέργεια……..

  1)δεν ανέφερα τις γυναίκες πουθενά – αυτό είναι δικό σου δημιούργημα
  2)δεν είμαι και τόσο νεαρά – 28 χρονών πιστεύω ξέρω που πατώ και καλύτερα ξέρω τι διαβάζω
  3)μιας και ήρθε η κουβέντα
  απάντησε μου για τους οικολόγους στα επιχειρήματα που παρέθεσα έτσι να γίνεται ολοκληρωμένη κουβέντα
  γιατί ξέρεις δεν μπορώ εγώ τις ημιμάθειες – όταν ενημερώνομαι για κάτι έιναι σφαιρική η ενημέρωση………..

  τις καλημέρες μου

 3. enimerwsi permalink

  και επειδή κάποιοι που αποκαλούν τους άλλους φασίστες αλλά είναι οι ίδιοι μέσα τους και ακραίοι και ανθέλληνες βάζοντας ταμπέλες θα κάνω εδώ ένα μικρό σχόλιο διότι δεν αξίζει για τέτοια άτομα να σπάσω των κώδικα του μπλογκ μου και να δημοσιεύσω κάτι εκτός άρθρου μου…………..

  όταν μπερδεύεται ο πατριωτισμός με τον φασισμό από άτομα που δεν ξέρουν να μεταφράσουν αυτές τις δύο έννοιες και που είναι ανθέλληνες καλό θα είναι να μην σχολιάζουν καθόλου αν δεν τους αρέσει κάτι και όχι όταν σχολιάζουμε εμείς να μας την λένε

  βέβαια όταν υπάρχουν ακόμη λάτρεις του Στάλιν τι να πει κανείς

  δεν είπα ποτέ ούτε ήμουν της απόψεως να βγω έξω και να εξοντόσω όποιον βρεθεί στο δρόμο μου ΑΛΛΑ ΑΠΑΙΤΩ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΟΥ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ

  ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ2 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΑΡΘΡΩΝ ΜΟΥ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: