Skip to content

το «πράσινο» σπίτι

Μαΐου 6, 2009

green-houseΚάτι τα διαρκώς αυξανόμενα τιμολόγια της ΔΕΗ, κάτι ο έμμεσος κίνδυνος που αντιμετωπίζει το οικοσύστημα, έχουν αρχίσει να κάνουν σιγά – σιγά την εμφάνιση τους τα «πράσινα σπίτια». Τα σπίτια δηλαδή, στα οποία εφαρμόζεται ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, ώστε οι ενεργειακές ανάγκες να καλύπτονται κυρίως από τεχνολογίες ηλιακής θέρμανσης και φωτοβολταϊκά συστήματα.

Τι συμπεριλαμβάνει λοιπόν ένα «πράσινο σπίτι»; Η κατασκευή του είναι φτιαγμένη έτσι ώστε μπορεί να διαθέτει πατώματα από φελλό ή μπαμπού, πλακάκια από ανακυκλωμένο αλουμίνιο και γυαλί, και γενικότερα υλικά που όχι μόνο είναι φιλικά προς το περιβάλλον αλλά ταυτόχρονα είναι για το καλό της υγείας όλων μας. Η ενδοδαπέδια θέρμανση, βασισμένη σε φύλλα αλουμινίου, εξασφαλίζει την ψύξη μέσω ενός συστήματος δεξαμενών, το οποίο τοποθετείται στο έδαφος και ψύχει τον αέρα με την βοήθεια ενός συστήματος αγωγών. Επίσης, οι τοίχοι του «πράσινου σπιτιού» είναι ηλιακοί και παρέχουν παθητική θέρμανση, εξασφαλίζοντας σημαντικό ενεργειακό κέρδος, ενώ τα ειδικά τζάμια από ψευδάργυρο μειώνουν στο 1/3 τις απώλειες θερμότητας. Λύνοντας λοιπόν το πρόβλημα ψύξης και θέρμανσης του σπιτιού μας αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για την καλυτέρευση του περιβάλλοντος και της τσέπης μας.

Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά, τα οποία εγγυώνται μηδενική ρύπανση, αθόρυβη λειτουργία, μεγάλη διάρκεια ζωής και δυνατότητα επέκτασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δύο τρόπους : σε συνεργασία με το δίκτυο της ΔΕΗ ή ανεξάρτητα από αυτό. Σύμφωνα με στοιχεία της greenpeace, όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπουν ένα 5%-17% της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Μπορούν να τοποθετηθούν σε οικόπεδα, στέγες, καθώς και να χρησιμοποιηθούν ως δομικά υλικά. Χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια δηλαδή η οποία αποτελεί ανεξάντλητη πηγή ενέργειας και είναι ανανεώσιμη, βελτιώνουμε την καθημερινή μας ζωή. Και όχι μόνον με την ηλιακή ενέργεια αλλά και με την αιολική (εκμεταλλευόμενοι τον άνεμο), που χρησιμοποιείται σχεδόν το ίδιο εύκολα, μπορούμε να πετύχουμε ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα.  Η αιολική ενέργεια είναι και αυτή με τη σειρά της «καθαρή», ήπια και δεν προκαλεί ρύπους.

Επειδή ένα σπίτι με αυτές τις προϋποθέσεις χρειάζεται να φτιαχτεί εξ αρχής με αυτόν τον τρόπο και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, υπάρχουν κάποιες μικρές καθημερινές λύσεις που μπορούν να επιφέρουν εξίσου θετικά αποτελέσματα. Χρησιμοποιώντας λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης μπορούμε να μειώσουμε έως και 6KW την ημερήσια κατανάλωση ρεύματος. Η τοποθέτηση διπλών τζαμιών είναι ένας τρόπος δημιουργίας σκιάς στα μέρη του σπιτιού που εκτίθενται στον ήλιο καθώς και η φύτευση φυλλοβόλων δέντρων στις βεράντες και τους κήπους μειώνουν την εσωτερική θερμοκρασία από 15% έως 50%.  Η προτίμηση των ανεμιστήρων οροφής αντί των κλιματιστικών είναι ένας ακόμη τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων καθώς καταναλώνει λιγότερο ρεύμα έως και 50%. Μικρά μυστικά που μπορούν να γίνουν σταδιακά από όλους μας και να μας επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Το «πράσινο σπίτι» που συνδυάζει όλα τα παραπάνω έχει ήδη ξεκινήσει στο εξωτερικό ενώ στην Ελλάδα υπάρχει ακόμη ελλιπής ενημέρωση. Με την σωστή ενημέρωση, λοιπόν, θα μπορεί να γίνει ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντολογικό βήμα όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για την υγεία μας και για την τσέπη μας. Μην ξεχνάμε πως οι πηγές ενέργειας όπως πετρέλαιο δεν είναι ανεξάντλητες αλλά κάποια στιγμή θα «σωθούν» και θα πρέπει να βρούμε μια λύση. Γιατί να πληρώνουμε κάτι που μας δίνει η φύση δωρεάν;;; Γιατί να πλουτίζουμε τις εταιρείες που ανήκουν στους λίγους, που διαχειρίζονται το οικονομικό σύστημα του πλανήτη;;; Μήπως με μία σωστή σκέψη θα λύσουμε πολλά προβλήματα που τώρα φαντάζουν «βουνό»; Μην ξεχνάμε πως η σημερινή τεχνολογία μας το επιτρέπει αυτό, ας το κάνουμε σταδιακά πράξη.

(3/5/2009)

Πηγές : βικιπαίδεια,  greenpeace, Πρώτο θέμα.

δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα «παρατηρητής» στις 6 Μαίου 2009 Αρ.Φ. 786

prspitiThat increasing the tariffs of electricity, something the indirect risk to the ecosystem, are beginning to slowly – slowly appear the «green house». The houses ie, in which the bioclimatic design, so that energy needs be met primarily by solar technologies for heating and photovoltaic systems.

What therefore includes a «green house»; The construction is made so that may have floors made of cork or bamboo, tiles from recycled aluminum and glass, and general materials are not only environmentally friendly but also for the good of health of us all. The heating, based on foil, ensures cooling system through a tank, which is placed in the soil and cool air with the help of a pipeline system. Also, the walls of the «green house» is and provide passive solar heating, providing significant energy saving, while special glazing to reduce zinc 1 / 3 of heat loss. Solving the problem of cooling and heating our homes is an important step towards the improvement of the environment and our pocket.
Regarding photovoltaics, which guarantees zero pollution, silent operation, long lifetime and scalability can be used in two ways: in cooperation with the electricity network or independently. According to the greenpeace, when photovoltaic exposed to sunlight convert a 5% -17% of solar energy into electricity. They may be placed on land, roofs, and used as building materials. Using solar energy that is an inexhaustible source of renewable energy, improve our daily lives. And not only with solar energy and the wind (taking advantage of the wind), used almost as easily, we can achieve even better results. Wind energy is also the series of «clean», mild and not causing pollution.
Because a home with these conditions need to be built beginning in this way and this is not always easy, there are some small everyday solutions that can bring equally positive results. Using low-power lamps can be cut up to 6KW daily power consumption. The fitting double glazing is a way to create shade in parts of the house exposed to the sun and planting deciduous trees on the terraces and gardens to reduce internal temperature by 15% to 50%. The preferred ceiling fans instead of air conditioners is another way of saving money and energy as it consumes less current up to 50%. Little secrets can be phased out from all of us and bring us the desired results.
The «green house» combining all the above has already begun abroad and in Greece there is still a lack of information. Without proper information, therefore, be an important environmental step not only the environment but also for our health and our own pocket. Do not forget that the energy sources like oil is not endless, but some time will «save» and should find a solution. Why pay for something that nature gives us free??? Why enrich the companies belonging to the few, who manage the financial system of the planet??? Do a right thinking will solve many problems that now seem «mountain»; Don forget that our current technology allows it, let’s do it gradually Act.(3/5/2009)
Sources: Wikipedia, greenpeace, First issue.
published by the newspaper «Observer» on 6 May 2009 Ar.F. 786
Advertisements
One Comment
  1. tania permalink

    Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες ενέργειες σχετικά με το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα φωτοβολταϊκά (http://www.calpak.gr/default.php?pname=Fotovoltaika&la=1) σε πολύ μεγάλο βαθμό μιας κι έχουμε πλούσιο ήλιο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: