Skip to content

οι ακτινοβολίες στην ζωή μας

Απρίλιος 3, 2009

st_tsitomeneas_-fusikosΤην Δευτέρα στις 16 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Λύκειο Κρανιδίου με ομιλητή τον Στέφανο Τσιτσομενέα, ο οποίος είναι φυσικός (καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά) , ηλεκτρονικός και ραδιοηλεκτρολόγος, ομιλία για το ποιες είναι οι ακτινοβολίες και πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στη ζωή μας. Η προσέλευση δεν ήταν η αναμενόμενη και αυτό πραγματικά είναι λυπηρό αν αναλογιστούμε, πρώτον πόσο σημαντικό είναι το συγκεκριμένο θέμα για την υγεία όλων μας, και δεύτερον ότι η όποια απορία μας λύθηκε από έναν επιστήμονα κορυφαίο στο είδος του. Σε τέτοιες ομιλίες λοιπόν καλό θα είναι να δίνουμε περισσότερη προσοχή.

Οι ακτινοβολίες που δεχόμαστε ποικίλλουν. Σημαντικές φυσικές πηγές ακτινοβολιών στην γη είναι οι θερμικές ακτινοβολίες (έδαφος, ατμόσφαιρα) και οι ραδιενεργές ουσίες (ραδόνιο κτλ) όπως και οι ακτινοβολίες που δεχόμαστε από το διάστημα (από τον ήλιο που ημι-απορροφούνται από την γήινη ατμόσφαιρα) αλλά και οι ανθρωπογενείς ακτινοβολίες που προέρχονται από μηχανήματα, συσκευές και τεχνητές πηγές (πυλώνες κεραιών). Όλες οι παραπάνω ακτινοβολίες έχουν η καθεμία την δική τους επικινδυνότητα αλλά σε αυτό που πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή είναι στο φαινόμενο του θερμοκηπίου το οποίο θα μας φέρει πολύ σοβαρά προβλήματα (όπως αλλαγές στο κλίμα, στην μετεωρολογία και στην κεραυνόπτωση κ.α.) εάν η κατάσταση δεν αντιστραφεί άμεσα. Επίσης όσο κάποιος ανεβαίνει σε υψόμετρο τόσο περισσότερη ακτινοβολία δέχεται από το διάστημα πχ ταξίδι αεροπορικώς.

Για την ασφάλεια και την προστασία μας θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον κανόνα της συνετής αποφυγής που οδηγεί σε τρία μέτρα : α) όσο το δυνατόν μικρότερη διάρκεια έκθεσης στην ακτινοβολία, β) όσο πιο μακριά είναι δυνατόν από την πηγή ακτινοβολίας και γ) χρήση προστατευτικών ασπίδων όπως γυαλιά ηλίου, κατάλληλα ρούχα κτλ. Οι κανόνες ακτινοπροστασίας είναι δύο : α) να αποδεικνύεται ότι το όφελος της ακτινοβολίας είναι μεγαλύτερο από τον κίνδυνο πχ για την υγεία μας και β) να επιτυγχάνεται ο σκοπός αλλά επίσης να ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση υγείας και περιβάλλοντος. Όρια ασφαλείας στην ακτινοβολία δεν υπάρχουν λοιπόν, μόνο όρια αποδεκτού κινδύνου, και όποιος το υποστηρίζει αυτό μας παραπλανεί.

Φυσικά από την ομιλία δεν «γλύτωσαν» ούτε οι οικιακές μας συσκευές με πρωταγωνιστή στην ακτινοβολία το κινητό μας τηλέφωνο, το οποίο θα πρέπει να απέχει από τα ζωτικά όργανα του χρήστη, ενώ κάθε συνδιάλεξη θα πρέπει να είναι σύντομη. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα hands free ή η ανοιχτή συνομιλία. Εξίσου πολύ επικίνδυνα είναι τα απλά laser (όχι τα ιατρικά), ιδιαίτερα όταν εστιάζουν στα μάτια μας. Πολλές συσκευές έχουν ακτινοβολία , όταν όμως είναι μακριά μας μισό με ένα μέτρο ή χρησιμοποιούνται για λίγο, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Σημαντικό όμως είναι, ιδίως τα ισόγεια και τα υπόγεια, να αερίζονται τακτικά για να φεύγει το ραδόνιο το οποίο «έρχεται» από το έδαφος. Όσον αφορά τους πυλώνες και τις κεραίες (και των σπιτιών μας), εάν βρίσκονται σε υψηλό σημείο δεν υπάρχει πρόβλημα καθώς η ακτινοβολία «κινείται» σχεδόν οριζόντια. Καλό όμως είναι να βρίσκονται σε ψηλά σημεία οι πυλώνες και εκτός κατοικημένης περιοχής. Γι αυτό και οι φυσικοί είναι σημαντικοί σε κάθε τομέα, για να επισημαίνουν την επικινδυνότητα των ακτινοβολιών καθώς και ότι αφορά τον τομέα της φυσικής.

Το πιο τραγικό, όπως προαναφέρθηκε, είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει τα ταχύτερο δυνατό και η σωστή προτροπή του κ.Τσιτσομενέα είναι να δώσουμε την προσοχή μας στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή κτλ). Όπως και οι 3 γεννήτριες που ήδη υπάρχουν και οι οποίες εφόσον είναι μακριά και σε ψηλό σημείο δεν ενοχλούν, αντιθέτως , κάνουν καλό στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε ότι μας δίνει δωρεάν η φύση από το να στρεφόμαστε στην καταστροφή του περιβάλλοντος, γιατί αν καταστραφεί το περιβάλλον συνεπάγεται πως θα καταστραφεί και ο άνθρωπος, εφόσον είναι μέρος της φύσης.

(18/3/2009)

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «παρατηρητής» στις 1 Απριλίου 2009 Αρ.Φ. 781

prof_hlias_didumouOn Monday 16 March was held at High School of Kranidi with speaker Tsitsomenea Stefanos, a physicist (Professor TEI of Piraeus), Electronic and Radio, speaking about what radiation is and how important role played in our lives. The turnout was not expected and this is really sad if we consider first the importance of this issue for the health of us all, and secondly that any question we solved by a leading scientist in kind. In such speeches, therefore it is appropriate to give more attention.

The radiation that we vary. Major sources of natural radiation on earth is the thermal radiation (soil, air) and radioactive substances (radon, etc.) as the radiation we receive from space (from the sun to semi-absorbed by the earth’s atmosphere) and the human radiation from machinery, appliances and artificial sources (antenna pillars). All these radiations are each their own risk but it should be given more attention to global warming which will bring very serious problems (such as changes in climate, meteorology and kerafnoptosi etc.) if the situation is not reversed immediately. Also as one climbs in altitude the more radiation from space receives eg air travel.

For the safety and security we should follow the rule of prudent avoidance, which leads to three measures: a) the earliest exposure to radiation, b) as far possible from the radiation source and c) use of protective shields as sunglasses, clothing, etc. The appropriate radiation protection rules are two: a) to demonstrate that the benefit of radiation is greater than the risk of BC for our health and b) to achieve its purpose but also to minimize the burden on health and environment. Safety limits on radiation there are not only acceptable risk limits, and whoever supports that mislead us.

Of course the speech did not «have been lifted» or household appliances by leading us in our radiation mobile phone, which should be separated from the vital organs of the user, and each conversation should be brief. Should be used hands free and open conversation. Equally dangerous is very simple laser (not medical), focusing especially when our very eyes. Many devices have radiation, but when we are away with half a meter or slightly used, then no problem. But it is important, particularly the ground floor and underground, to ventilate regularly leave radon which «is» the ground. As to the pillars and the antennas (and home) if at high point there is no problem as the radiation «moving» almost horizontal. It is, however, are high points in the pillars and outside residential areas. So it is natural and important to each sector, to highlight the hazards of radiation and that the field of physics.

The most tragic, as mentioned above, is the greenhouse effect. This should concern us as soon as possible and proper encouragement of Mr.Tsitsomeneas is to give our attention to alternative energy sources (wind, solar etc). Like the 3 generators that already exist and are as far and high point is not disturbed, however, are good in the region. It is very important to us that use free nature than to embrace the environmental destruction, because if you destroy the environment means that it will destroy the man, being part of nature.

(18/3/2009)

published in the newspaper «Observer» on 1 April 2009 Ar.F. 781

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: