Skip to content

παπα – Αρσένης Κρέστας

Μαρτίου 28, 2009

παπα - αρσένης

Η Ελληνική επανάσταση του 1821 – 1824 είναι ο αγώνας της ανεξαρτησίας που διεξήγαγε ο Ελληνικός λαός κατά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και που κατέληξε στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ελληνικού κράτους το 1829. Για την διοργάνωση της επαναστάσεως ιδρύθηκαν δύο εταιρείες η Φιλόμουσος Εταιρεία, η οποία ήταν νόμιμη και ιδρύθηκε στην Βιέννη το 1814 με μέλη οικονομικά ισχυρούς Έλληνες της διασποράς όπως ο Καποδίστριας και ο Κοραής, και η Φιλική Εταιρεία, η οποία ήταν παράνομη και ιδρύθηκε στην Ρωσσία το 1814. Φυσικά η οργάνωση στην Πελοπόννησο, από όπου και άρχισε η επανάσταση, ήταν πολύ καλή αφού σε διάφορα σημεία της Πελοποννήσου οι Φιλικοί ήταν έτοιμοι να δράσουν.

Το Κρανίδι (κάτω Ναχαγιέ) έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821.Οι Κρανιδιώτες ήταν στο πλευρό των Υδραίων Κουντουριωτών, ενώ είχαν  ιδιαίτερες σχέσεις και με τους Σπετσιώτες. Μεγάλη μορφή της επαναστάσεως υπήρξε ο αρχιμανδρίτης του Κρανιδίου παπά – Αρσένης Κρέστας. Μετά την μύηση του στην Φιλική Εταιρεία στις 4 Απριλίου 1821 μαζεύει όλους τους συμπατριώτες του στην τοποθεσία «Γραμματικό» στο Γκούρι της Βιττόρας και τους ορκίζει λέγοντας : « Ορκίζομαι εν ονόματι των τετιμημένων οστών των παναρχαιότατων προπατόρων ημών Ελλήνων – Ελευθερία ή Θάνατος – Αδελφοί τούτη τη στιγμή τη γράφει η ιστορία». Αμέσως, όλοι έκαναν ομοβροντία όπλων και τάχθηκαν όλοι στη διάθεση του Αγώνα της ελευθερίας του Γένους.

Κάστρα οι Σπέτσες, η Ύδρα και τα Κρανιδιώτικα καράβια που ήταν πολλά για την εποχή ήταν το φόβητρο των Τούρκων. Ο Παπά-Αρσένης με τα παλικάρια του ξεκινάει την δράση και στο Ανάπλι ενώνεται με τους Κολοκοτρωναίους υπό την γενική αρχιστρατηγία του ίδιου του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Μαζί με το πρωτοπαλίκαρο τον Χρύσινα και τον Στάικο μπαίνουν στο φρούριο τ’ Αναπλίου και αφού κερδίζουν καταλήγουν στον Ξεριά τον ποταμό. Πολλοί οι Τούρκοι κυκλώνουν το φράγμα, και ενώ τα γυναικόπαιδα παίρνουν την άδεια από τον Παπά-Αρσένη να παραδοθούν, την ίδια νύχτα οι ήρωες πραγματοποιούν ηρωική έξοδο με τα σπαθιά στα χέρια. Μετά τον θάνατο του Διονυσίου Βούλγαρη ,που ήταν προστάτης του Παπά-Αρσένη, το 1822 ο Παπά-Αρσένης με τον Νικηταρά πραγματοποιεί την δεύτερη πολιορκία τ’ Αναπλίου. Οι Τούρκοι ενισχύονται και ο Κολοκοτρώνης διατάζει το Νικηταρά που είχε πάρει θέση εκεί μαζί με τον Παπά-Αρσένη «Να πάει ο Αγιοπετρίτης Ζαχαριάς να προστατέψει τη δίοδο από τον Αι – Βασίλη ως τον Άγιο Σώστη, τα Δερβενάκια». Αλλά ο Ζαχαριάς δεν πήγε στην σωστή θέση και οι Τούρκοι κύκλωσαν τον Παπά – Αρσένη και τον Νικηταρά και τους κτύπησαν πισώπλατα. Ο Νικηταράς επειδή είχε φτιάξει πύργο σώθηκε αλλά ο Παπά-Αρσένης με τους 20 Κρανιδιώτες τα καλύτερα παλικάρια έπεσαν στις 26 Νοεμβρίου 1822! Την παραμονή ο Παπά-Αρσένης είπε στα παλικάρια του : «αν οι Τούρκοι εφοδιάσουν τ’ Ανάπλι, η Ελλάδα τα χάνει όλα, ποιος ξέρει τι μεταβολή θα έχει η τύχη του πολέμου. Αν κυριεύσουμε πάλι εκείνο το φρούριο θα πούμε ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΑΜΕΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ».

Την άλλη μέρα, πλάι στο εκκλησάκι του Άγιου-Σώστη στα Δερβενάκια εκεί ενταφίασαν τον Παπά-Αρσένη δίπλα στον φίλο του Χρύσινα και τους είκοσι διαλεχτούς Κρανιδιώτες που έδωσαν την ζωή τους για τη λευτεριά. Ο Γέρος του Μωριά μόλις το’ μάθε δήλωσε : « η Ελλάδα μας έχασε έναν εξαίρετο πολεμιστή και ένα ενάρετο κληρικό. Ο Παπά-Αρσένης άφησε ένα μεγάλο κενό στον Αγώνα του Γένους, που ακολούθησε με το χαμό του». Όσα παλικάρια επέζησαν από αυτή τη φονική μάχη συνέχισαν τον αγώνα για την λευτεριά με άλλους άξιους αρχηγούς του τόπου βγαίνοντας άξιοι ήρωες.

Οι ήρωες της Ερμιονίδας και της Αργολίδας ολόκληρης ήταν πάρα πολλοί και χωρίς την συμβολή όλων στους αγώνες κατά των Τούρκων, δεν θα είχε ελευθερωθεί το Έθνος. Είναι τιμή όλων μας που είμαστε απόγονοι τέτοιων ηρώων και ο ελάχιστος φόρος τιμής είναι κάθε χρόνο ο εορτασμός της Εθνικής μας εορτής για την απελευθέρωση μας από τους Τούρκους η οποία πραγματοποιείται στις 25 Μαρτίου. «Προγόνους στεφάνου» (να στεφανώνεις τους προγόνους σου), «θνήσκε υπέρ πατρίδος» (να πεθάνεις για την πατρίδα σου), όπως έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, και « μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων άπαντων, τιμιωτέρον εστίν πατρίς» όπως έλεγε ο Σωκράτης.

 

(14/3/2009)

 

Πηγές : βικιπαίδεια και «στη θυσία για τη λευτεριά» της Μαρίας Στρίγκου-Κάτσινα.
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα  » παρατηρητής» στις 25 Μαρτίου 2009 Αρ.Φ.780

The Greek Revolution of 1821 – 1824 is the struggle of independence held by the Greek people against the Ottoman Empire and resulted in the recognition of independence of the Greek state in 1829. For the organization of the revolution, the two companies established a Company, which was legal and was founded in Vienna in 1814 with strong financial members of the Greek diaspora as Kapodistrias and Korais and Friendly Society, which was illegal and was founded in Russia in 1814. Of course the organization in the Peloponnese, where the revolution started and was very good since in various parts of the Peloponnese was friendly ready to act.
The Kranidi (less Nachagie) played an important role during the struggle of 1821.Kranidians was alongside Hydra Kountouriots and had special relations with the Spetsiotis. Great version of revolution has been the dean of Kranidi priest – Arsenis Krestas. After the initiation of the Friendly Society on 4 April 1821 collects all the compatriots in the site «Grammatiko» Goura in the Vittoras oath and say: «I swear in the name of the bone of grandfathered us Greeks – Freedom or Death – Brothers of this now write the story ». Immediately, we all have arms and volley were all available to the struggle for freedom of the nation.
Castles Spetses, Hydra and the Kranidiotis many boats were at the time was the scarecrow of the Turks. The Priest-Arsenis with the lads and start the action in association with the Associate Kolokotronis as chief of the general Theodoros Kolokotronis. Together with the chief Chrysina and Staikos enter the fort ‘s Deputy after gaining the lead Xeria River. Many Turks cyclones the barrier, while the women and children get permission from the Priest-Arsenis delivered the same night the heroes heroic exit out with swords in hands. After the death of Dionysios Voulgaris, who was protector of the Priest-Arsenis, in 1822 the priest-Arsenis with Nikitara make the second siege of ‘Assoc. The Turks and reinforced Kolokotronis ordering the Nikitara that had taken place there with the Priest-Arsenis «To go the Agiopetritis Zacharias to protect the passage from St. – St. Basil as correctly, Dervenakia». But Zacharias did not go in the right place and the Turks recycling Priest – Arsenic and Nikitara and beat them back. Nikitaras because the tower was built but was saved by Priest-Arsenis with 20 Kranidiotis the best lads fell on 26 November 1822! On the eve of the Priest-Arsenis said to the lads: «if the Turks equip his Deputy, Greece lost its all, who knows what will change the fate of war. If that still dominate the fort would say we set free our land ».
The next day, next to the chapel of Agios-Sostis in Dervenakia there barried Priest-Arseni next to his friend and Chrysina twenty select Kranidiotis who gave their lives for freedom. The Old Man of Maurice just ‘teach said: «Greece has lost us an excellent warrior and a virtuous clergy. The Priest-Arsenis left a large gap in the Struggle of the nation, followed by the loss of ». Those lads survived this deadly battle continued the fight for freedom with leaders of other deserving place worthy heroes going.
The heroes of Ermionidas and Argolis whole were too many and without the contribution of all the games against the Turks, would have freed the nation. It is an honor for all of us who are descendants of such heroes and little tribute every year to celebrate our National holiday for our liberation from the Turks carried out on 25 March. «Stephen ancestors» (the crowns to your ancestors), «dying for homeland» (to die for your country), as the ancients our ancestors, and «from mother and father and the rest relatives most honoured is your country» as said Socrates.

(14/3/2009)

Sources: Wikipedia and «to sacrifice for freedom» Maria-strident Katsina.

published in the newspaper «Observer» on 25 March 2009 Ar.F.780

κολοκοτρώνης

Advertisements
9 Σχόλια
 1. ΣΠΥΡΟΣ Β. ΠΡΕΚΑΣ permalink

  ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΚΙΩΝΗ, ΣΥΜΠΟΛΕΜΗΣΤΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΡΣΕΝΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΕΣΕ ΤΕΛΙΚΩΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΕ.
  ΕΧΩ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΝΑ ΣΑΣ ΤΑ ΣΤΕΙΛΩ ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  Σ.Β.ΠΡΕΚΑΣ

 2. enimerwsi permalink

  με μεγάλη μου χαρά να μου στείλετε οτιδήποτε θεωρείτε πως είναι καλό
  το e-mail μου είναι debbiedim@hotmail.com
  θα προσπαθήσω να ψάξω για αυτό που μου ζητάτε
  έχω κάποιο υλικό εδώ αλλά μεγαλύτερο έχει η βιβλιοθήκη του Δήμου Κρανιδίου….. από μέσα Σεπτέμβρη πιστεύω θα έχω περισσότερο χρόνο να το ψάξω και θα σας στείλω σχετικό μειλ….. (στείλτε μου κ το μέιλ σας να το έχω)

 3. Καλησπέρα σας,

  Θα μπορούσατε παρακαλώ να μου πείτε,ίσως,ποιόν οπλαρχηγό παντρεύτηκε η αδελφή του παπα-Αρσένη Κρέστα?Κάποιον Γάκη ?

 4. enimerwsi permalink

  δεν το γνωρίζω αυτό Ελεάννα….. αν βρω κάτι θα σου στείλω μέιλ

Trackbacks & Pingbacks

 1. Ενας Κρανιδιωτης αγωνιστης της επαναστασης του 1821 Παπα Αρσενης Κρεστας « Ιστορική Ερμιονίδα
 2. O Κρανιδιωτης Παπα Αρσενης Κρεστας. Επισκεψη στον ταφο του. « Οικολογική Εναλλακτική Πρωτοβουλία Ερμιονίδας
 3. Παπα Αρσενης Κρεστας. Ενας Κρανιδιωτης Ηρωας της επαναστασης του 1821 « Οικολογική Εναλλακτική Πρωτοβουλία Ερμιονίδας
 4. Παπα Αρσενης Κρεστας. Ενας Κρανιδιωτης Ηρωας της επαναστασης του 1821 | Οικολογική Εναλλακτική Πρωτοβουλία Ερμιονίδας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: