Skip to content

2009 – έτος αστρονομίας

Φεβρουαρίου 18, 2009

cf83ceb9cebccebfcf80cebfcf85cebbcebfcf83Το Σαββάτο στις 24 Ιανουαρίου και ώρα 18:00, πραγματοποιήθηκε η ομιλία του κ. Διονύση Σιμόπουλου, διευθυντή Ευγενιδείου Πλανηταρίου, στο ενιαίο λύκειο Κρανιδίου (και με πρωτοβουλία αυτού) με θέμα «η γέννηση του σύμπαντος».  Ο κ. Σιμόπουλος, στον οποίο έχουν διανεμηθεί διάφορα βραβεία και τιμητικές διακρίσεις σε θέματα ομιλιών και επικοινωνίας, έλυσε πολλές από τις απορίες μας σχετικά με την δημιουργία του σύμπαντος και τα μυστικά του.

           Το 2009 λοιπόν έχει ονομαστεί και έτος αστρονομίας καθότι πριν ακριβώς τέσσερις αιώνες ο μαθηματικός Γαλιλαίος Γαλιλέι ,το 1609 με την εφεύρεση του τηλεσκοπίου, έγινε ο πιο αποτελεσματικός παρατηρητής του ηλιακού μας συστήματος ως ηλιοκεντρικό (καθώς παλαιότερα πίστευαν πως η γη ήταν το κέντρο του κόσμου), μετά από 1.800 χρόνια από τον Αρίσταρχο τον Σάμιο ο οποίος είχε διατυπώσει αυτήν την θεωρία πρώτος. Αλλά ας επικεντρωθούμε σε σημεία της ομιλίας :

«Τα τηλεσκόπια συγκεντρώνουν κ μεταφράζουν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία το φως δηλαδή. Αυτό που βλέπουν τα μάτια μας είναι ένα μικρό κομμάτι της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, δεν μας δίνουν όλο το μέγεθος των συμβάντων εκεί έξω.  Η ατμόσφαιρα εμποδίζει το μεγαλύτερο μέγεθος ακτινοβολιών που έρχονται από κει έξω, αν δεν γινόταν αυτό δεν θα υπήρχε ζωή στη γη… Όταν κοιτάζουμε τα άστρα το βράδυ τότε αυτό που βλέπουμε δεν είναι στην πραγματικότητα πως είναι τα άστρα αλλά πως ήσαν στο παρελθόν, γιατί απλούστατα το φως που έρχεται από κει πέρα στην πραγματικότητα χρειάζεται κάποιο χρόνο για να φτάσει από κει μέχρι εδώ διανύοντας 300.000 χλμ το δευτερόλεπτο. Το φως του ήλιου χρειάζεται 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να φτάσει από κει έως εδώ,  άρα βλέπουμε τον ήλιο πως ήταν πριν περίπου 8μιση λεπτά. Το πλησιέστερο άστρο σε εμάς μετά τον ήλιο είναι το Α του κενταύρου, απέχει από εμάς 4 χρόνια κ 4 μήνες δηλαδή βλέπουμε πως ήταν πριν από 4 χρόνια κ 4 μήνες. Τα άλλα άστρα είναι ακόμα πιο μακριά που φτάνουν μέχρι και εκατομμύρια χρόνια. 13,73 δις χρόνια είναι η ηλικία του σύμπαντος μετά την μεγάλη έκρηξη….»

         Εκτός φυσικά από τα «μυστήρια» του ηλιακού μας συστήματος υπάρχουν και άλλα πολλά σχετικά με τα στοιχεία που αποτελείται το σύμπαν καθώς και με τις ανακαλύψεις που έχουν γίνει κατά καιρούς και φυσικά το περίφημο πείραμα του cern στην Ελβετία. «…1996 ανακαλύφθηκε ότι η διαστολή του σύμπαντος γίνεται με μεγαλύτερες ταχύτητες τα τελευταία 7 δις χρόνια. Τα υλικά που βλέπουμε, τα χημικά στοιχεία δηλ, είναι στο 4%, η σκοτεινή ύλη αποτελεί το 23% και η σκοτεινή ενέργεια αποτελεί το 73%. Πριν από τα 380.000 από την γέννηση του σύμπαντος, δεν μπορούμε να πάμε με τα όργανα που έχουμε γιατί το σύμπαν είναι κατά κάποιο τρόπο σκοτεινό γιατί η ακτινοβολία δεν μπορούσε να διαπεράσει την κατάσταση που υπήρχε στο σύμπαν τότε.  Από το πρώτο τρισεκατομμυριοστό του πρώτου δευτερολέπτου ( 10-36 ) που έγινε η μεγάλη έκρηξη και τι συνθήκες υπήρχαν τότε, αυτό που ψάχνουν στην Ελβετία στο cern, μικρόκοσμος και μακρόκοσμος συναντιούνται, είναι το σωματίδιο Χιγκς που αν βρεθεί θα είναι μια επανάσταση στην γνώση…» Ύλη που αποτελείται από κουάρκ, λεπτόνια, πρωτόνια, νετρόνια κλπ. Αντιύλη που όταν έρχεται σε συνάφεια με την ύλη εξουδετερώνονται και οι δύο και μετατρέπονται σε ακτινοβολία (μιας και όμως η ύλη είναι εξ αρχής λίγο περισσότερη τότε υπερισχύει), παράλληλα σύμπαντα, καθώς και οι εποχές του σύμπαντος είναι κάποια από τα θέματα που αναφέρθηκαν. Ένας καταπληκτικός κόσμος του οποίου είμαστε ένα πολύ μικρό μέρος αλλά θα είναι καλό να γνωρίζουμε. Διότι είναι πολύ ενδιαφέρον γενικά ο κλάδος της αστρονομίας εκτός από τους δυσκολότερους, καθώς συμπεριλαμβάνει πολλές επιστήμες, είναι και από τους χρησιμότερους.

           Φυσικά προς το τέλος της ομιλίας ο κ. Σιμόπουλος αναφέρθηκε και στο μέλλον της γης και του σύμπαντος. «Ο χρόνος πάει μόνο μπροστά, και τα διαστημόπλοια αν έτρεχαν σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός τότε όταν οι άνθρωποι, που ήταν επιβαίνοντες σε αυτό, γύριζαν στη γη, θα την έβρισκαν στο μέλλον. Γιατί στην γη το ρολόι τρέχει πολύ πιο γρήγορα. ….από τις 10 διαστάσεις που είχε το σύμπαν τότε, τώρα πλέον οι υπόλοιπες 6 είναι συμπιεσμένες στις ήδη υπάρχουσες που ξέρουμε…….Το σύμπαν παρόλη τη διαστολή του σε μερικά τρισεκατομμύρια χρόνια οι απόγονοι μας θα βλέπουν μόνο τους γαλαξίες της γειτονιάς (στην καλή εκδοχή), Εάν βέβαια ο ήλιος δεν έχει «καταπιεί» με την θερμότητα του τη γη, σε περίπου 1,2 δις χρόνια, όπως πρώτα και τους κοντινότερους πλανήτες (στην άσχημη εκδοχή)…»

          Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω την προσωπική μου γνώμη, πως ο κ. Σιμόπουλος είναι ένας από τους καλύτερους επιστήμονες αυτήν την στιγμή που έχει η χώρα μας και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό εφόσον παρακολούθησα την ομιλία του. Εκτός από τις διάφορες γνώσεις που αποκομίσαμε όλοι οι παρευρισκόμενοι φύγαμε και με μία καλύτερη αίσθηση όσον αφορά αυτόν τον μικρό, μέγα κόσμο που μας περιβάλλει.

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

( 25/1/2009)

 

δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα ¨παρατηρητής» στις 28 Ιανουαρίου 2008 Αρ.Φ. 772

 

cf83ceb9cebccebfcf80cebfcf85cebbcebfcf832

 

 

 

 

 

 

On Saturday 24 January at 18:00, held by Mr Dionysis Simopoulos, Evgenideiou Planetarium Director at single Kranidi high school (and initiative) on «the birth of the universe». Mr. Simopoulos, which has distributed various awards and honors on speaking and communication, solved many of our questions about the creation of the universe and its secrets.

            In 2009 and then named year astronomy since exactly four centuries ago the mathematician Galileo Galilei in 1609 with the invention of the telescope, was the most effective observer of our solar system as iliokentriko (as previously believed that the earth was the center of the world) after 1,800 years by the Aristarchus Samios who expressed this theory first. But let us concentrate on points of his speech:

«The telescopes collect t translate electromagnetic radiation or light. What our eyes see is a small part of electromagnetic radiation, does not give us the full size of the events out there. The atmosphere prevents the largest radiation coming out from there if it were not there would be no life on earth … When looking at the stars at night then what we see is not reality that is but the stars that were in the past, simply because the light coming from beyond the fact there needs some time to get from there to here covering 300,000 km per second. The sunlight needs 8 minutes and 20 seconds to get from there to here, so we see the sun before it was about 8misi minutes. The nearest star to us after the sun is the A of the Centaurs, is 4 years on us t 4 months that I was seeing before 4 years k 4 months. The other stars are even more far reaching to millions of years. 13.73 billion years is the age of the universe after the big bang …. »

          Apart from the «mysteries» of our solar system there are many of the elements comprising the universe and the discoveries made at times and of course the famous experiment of cern in Switzerland. «… 1996 discovered that the expansion of the universe with higher speeds in the last 7 billion years. The materials we see, the chemical elements, ie, is 4%, the dark matter is 23% and dark energy is 73%. Before the 380,000 from the birth of the universe, we can not go to the bodies because we are the universe is somewhat murky because the radiation could not penetrate the situation that existed in the universe then. From the first seconds of the first trisekatommyriosto (10-36) made the big bang and what conditions existed at the time, what they’re looking into Switzerland in cern, microcosm and macrocosm meet, is the particle Chigks that if found would be a revolution in knowledge. .. »Material comprising kouark, leptonia, protons, neutrons, etc. that when antimatter comes in connection with the material both neutralized and converted into radiation (and yet a matter of principle is little more then override), parallel universe and times of the universe is one of the issues raised. A wonderful world of which we are a very small part but it is good to know. It is very interesting general industry astronomy other than difficult, and involves many disciplines, and is most useful.

            Obviously towards the end of his speech Mr Simopoulos said the future of the earth and the universe. «Time is only going forward, and if the spacecraft ran almost the speed of light then when people who were traveling in, a good spin on the earth, will find in the future. Why on earth clock runs much faster. …. 10 dimensions of the universe that was then, now the remaining 6 are compressed in existing we know … …. The universe, despite the expansion of a few trillion years, our descendants will only see the neighborhood of galaxies (in a good version), If the sun is not «swallow» the heat of the earth at about 1.2 billion years, as the first and the closest planets (the bad version) … »

           In closing I would say my personal opinion, that Mr Simopoulos is one of the best scientists this time is our country and consider myself very lucky if I followed his speech. Apart from the various knowledge gained all those present to go and a better feeling in relation to this small big world around us.

 

Reportage

(25/1/2009)

published by ¨ Observer newspaper on 28 January 2008 Ar.F. 772

Advertisements
One Comment
  1. mairiapostolides permalink

    Καλησπέρα Δεσποινάκι, καλή επιτυχία στο blog σου!!
    Θα είμαι τακτική αναγνώστρια.

    Mairi Apostolides.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: